Raad van State accepteert PAS niet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Met de PAS kan er namelijk alvast toestemming worden gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur. En dat mag niet.

Lees verder over Raad van State accepteert PAS niet

Routes vrachtwagens beter in kaart

Elke dag brengen vrachtwagens hun lading van A naar B. In sommige gevallen gaat het om een lading met risico's, bijvoorbeeld omdat de stof brandbaar is of explosief. In elke gemeente gelden regels over waar zulke vrachtwagens wel en niet mogen rijden. OZHZ gaat het verkeer via deze routes beter in kaart brengen: hoeveel...

Lees verder over Routes vrachtwagens beter in kaart

Diverse overtredingen in de Deltawateren Noord

Te hard varen, vissen in verboden gebied? In de Natura 2000-gebied gelden hier regels voor, maar deze worden best vaak overtreden. Controle in de Grevelingen, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Spui, Oude Maas en Hollands Diep blijkt nodig. Samen met een groot aantal toezichthouders van diverse organisaties hebben wij afgelopen...

Lees verder over Diverse overtredingen in de Deltawateren Noord

Onderzoeken naar lood in bodem deel II afgerond

In onze regio is sprake van een diffuse verontreiniging van lood in de bodem. Om die reden heeft de provincie Zuid-Holland aan OZHZ de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar tuinen aan de West Kinderdijk en Molenstraat (Nieuw Lekkerland). In 2018 hebben de eerste onderzoeken plaatsgevonden.

Lees verder over Onderzoeken naar lood in bodem deel II afgerond