De maanden september - november: daar zit een luchtje aan!

Woont u in de Hoeksche Waard? Dan ruikt u vaak in september tot halverwege november een zoete weeïge of mestachtige geur. Dit zorgt voor veel vragen. Waar komt deze geur vandaan? En waar kunt u terecht als u veel last heeft?

Waar komt de geur vandaan?

De komende tijd wordt op het land geoogst. Onder andere het graan, de mais en de suikerbieten worden van het land gehaald. Wanneer het geoogst is, laten de boeren het drogen en mesten ze de grond gelijk voor de volgende keer. Gewassen hebben namelijk mest nodig om te groeien. Dit kan zorgen voor stankoverlast. De geur is dus niet alleen afkomstig van het uitrijden van mest, maar wordt veroorzaakt door alle activiteiten die ze op het land uitvoeren.

Suikerbieten campagne kan extra geuroverlast veroorzaken

Op 13 september is de suikerbietencampagne gestart. Deze campagne houdt in dat in deze periode vrachtwagens volgeladen met suikerbieten rondrijden. Dit kan zorgen voor een zoete weeïge geur, afkomstig van (te verwerken) suikerbieten. Dit kan u misschien als vervelend ervaren.

Heeft u last van mestgeur? Meld het bij NVWA of de politie

Wilt u een melding maken over mest? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de politie.

Teveel mest op de bodem is niet goed voor het oppervlaktewater en grondwater. Dat komt vooral door de stoffen stikstof en fosfaat. Zo zijn er ook regels voor het uitrijden van mest. De politie en de NVWA handhaven hierop.

Ervaart u andere overlast? Meld het bij ons!

Komt de overlast van een bedrijf vandaan? Of ervaart u andere overlast? Bel ons dan via: 0888 333 555. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Of meld het online. Online kunnen wij niet altijd wat aan de klachten doen. Deze klachten pakken wij namelijk op een later moment op. Hierdoor kan het zijn dat de klachten niet meer spelen.