De politie doet nader onderzoek. 

Inzet van drones
Sinds dit jaar maken inspecteurs OZHZ gebruik van drones voor controles in natuurgebieden in heel Zuid-Holland. Veel natuurgebieden zijn uitgestrekt, kwetsbaar of moeilijk toegankelijk. Het is belangrijk om te weten wat in die gebieden gebeurt, om de natuur daar te kunnen beschermen en illegale praktijken sneller te ontdekken. Hiervoor wordt onder andere nauw samengewerkt met de terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en de politie.

Snel en effectief in lastig toegankelijke natuurgebieden
Met een drone kunnen we snel en effectief enkele tientallen hectare lastig toegankelijk natuurterrein bekijken op onregelmatigheden. Dit zonder het meestal kwetsbare gebied te betreden. Te voet kost dit soms uren. Een drone is bovendien, mits door een kundig persoon ingezet, minder verstorend en aanwezig dan personen of voertuigen die door het kwetsbare gebied lopen, varen of rijden. In de meeste gevallen is het verboden om met een drone te vliegen boven natuurgebieden. Voor zowel zakelijk gebruik als particulier/recreatief gebruik van drones gelden regels.