Inspecteurs van OZHZ controleren elk jaar bij een aantal bedrijven en particulieren of de propaantanks aan alle voorschriften voldoen. De veiligheidsvoorschriften zijn vastgelegd in de wet. Deze gelden voor iedereen: bedrijven en particulieren. Het is belangrijk om de veiligheidsregels te kennen. Het voorkomt onveilige situaties en mogelijke overtredingen.

Veelgemaakte overtredingen
Tijdens de controles zien we uiteenlopende overtredingen. De meest voorkomende zijn:

  • Brandbaar materiaal dat op minder dan 3 meter van de tank lag opgeslagen.
  • Geen of een incompleet installatieboek aanwezig.
  • Begroeiing of obstakels rondom de tank die de bereikbaarheid voor onderhoud en hulpdiensten belemmerden.

De eigenaar moet in zo'n geval snel in actie komen om de situatie aan te passen of maatregelen te treffen.

Eigenaars doen zelf een controle
Inspecteurs horen nog vaak van eigenaren dat bij hen niet bekend was welke regels gelden. Met name particulieren realiseren zich niet dat zij ook onder de voorschriften vallen. Daarom schrijven wij een grote groep propaantankeigenaren aan. Met een informatiebrief maken wij hen wegwijs in de veiligheidsvoorschriften. Ook vragen wij hen zelf om een regelmatig een controle te doen. Zo zorgen we er samen voor dat de risico's van de opslag zo klein mogelijk blijven.