En er is meer. De  'ontheffing stoken' regelt het verbod op open vuur. Dat is nodig voor een grote barbecue op hout. In het kader van de brandveiligheid wordt een vergunning op basis van de Brandbeveiligingsverordening (BBV) afgegeven. Die regelt het brandveilig gebruik van de openbare ruimte zoals afstandseisen van kramen tot de bebouwing en de aanwezigheid van blusmiddelen. Er zijn nog meer aspecten die te maken hebben met brandveiligheid, zoals het afdekken van elektriciteitskabels en vluchtroute aanduiding om in geval van nood de ontruiming goed te laten verlopen.

Voorafgaand aan het evenement heeft OZHZ overlegd met de organisatoren hoe het evenement veilig kan verlopen. Vlak voor het evenement vond er een zogenaamde schouw plaats, de brandweer rijdt een blusvoertuig over het terrein om te kijken of de bereikbaarheid voldoende is. Daarna vindt er een zogeheten loopronde plaats met de organisatie, politie, Handhaving van de gemeente Dordrecht en OZHZ. Bijna letterlijk elke kraam krijgt een controle op veiligheid - en dat is belangrijk met zo'n 400.000 bezoekers.