Het spotten van flamingo's in het wild is toegestaan als bezoekers achter de hekken blijven. Het betreden en het vliegen met een modelvliegtuig of een drone boven de Slikken van Battenoord-west met aangrenzende ondiepwaterzone en ondiepwaterzone Battenoord-oost is verboden op grond van het Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen, kenmerk 17121851. Dit alles is om de rust voor de (foeragerende)  vogels, waaronder flamingo's te behouden. Vanaf nu wordt door OZHZ, Staatsbosbeheer en de politie extra toezicht gehouden in Battenoord. Tegen overtreders in dit gebied of degenen die vliegen met een modelvliegtuig of drone boven het gebied, wordt direct verbaliserend opgetreden.

Update 5 februari 2018

Afgelopen weekend heeft Staatsbosbeheer toezicht gehouden in Battenoord. Daar troffen zij tientallen bezoekers aan die een glimp van de flamingo's hoopten op te vangen. De bezoekers stonden netjes achter de hekken waar het spotten van flamingo's is toegestaan.