OZHZ, gemeenten en provincie realiseren zich dat dit een uiterst vervelende situatie is voor particulieren en bedrijven en doen er alles aan om de problemen voor de betrokken partijen zo snel mogelijk op te lossen. Omdat het om een nieuwe stof gaat, moet eerst onderzocht worden waar de Pfoa zit. Daarna moeten er regels komen. Doel is te voorkomen dat grond elders verontreinigd wordt met deze stoffen. Het onderzoeksproces verloopt voorspoedig. De verwachting is dat de doelstelling om voor het einde van het eerste kwartaal van 2018 meer duidelijkheid te hebben over de hergebruiksmogelijkheden van de grond, gehaald zal worden. Als de uitkomsten dat mogelijk maken, komen er al eerder regels.

Enkele weken gelden zijn ruim 100 marktpartijen aangeschreven vanuit OZHZ over de tijdelijke aanpak, de zo geheten ‘Handreiking’. De tekst daarvan is te vinden op de website van OZHZ en gemeenten. Werkzaamheden kunnen doorgang vinden, grond afgraven kan ook gewoon doorgaan, alleen het hergebruik elders heeft extra beperkingen ten opzichte van voorheen.

De tot dusver gemeten waarden liggen zeer ver onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging heeft dus wel gevolgen voor de afvoer van grond , maar vormt geen risico voor de gezondheid.