De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door Chemours/DuPont te Dordrecht. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Om meer inzicht te krijgen, is in de hele regio onderzoek gedaan. Op enkele plekken doet OZHZ in overleg met de gemeenten, het expertisecentrum PFAS en betrokken instanties aanvullend onderzoek, om de verspreiding van de stof en de hoogte van de gehalten beter in kaart te krijgen. Zo is ook de bodem in Giessenlanden op tien locaties onderzocht.

Onder risicogrenswaarde

Uit de resultaten blijkt dat ook in Giessenlanden PFOA via de lucht in de grond terecht is gekomen. Aan de westelijke kant van Giessenlanden zijn gehaltes aangetroffen, die variëren tussen de 15 tot microgram tot 50 microgram per kilo. De strengste risicogrenswaarde (gebruik grond als moestuin), zoals door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bepaald, ligt op 86 microgram per kilo.

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de stof PFOA op de gezondheid van de mens. Zij hebben daarbij risicogrenswaarden afgegeven. Zit een gehalte onder de waarden? Dan is het veilig. Zit het boven de waarden? Dan is het niet meteen onveilig, maar zijn er mogelijk risico's.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Meer weten?

PFOA is een relatief nieuwe stof, waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Er wordt steeds meer over bekend. Via OZHZ.nl houden wij u op de hoogte van de diverse bodemonderzoeken die wij uitvoeren en over hoe om te gaan met het grondverzet. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bekijk deze vragen en antwoorden of neem dan contact op met uw huisarts of de GGD via 078 - 770 85 00.