De bijeenkomst was gericht op agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden en betrokkenen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel van de bijeenkomst: kennis en ervaringen delen. En dat is tijdens de bijeenkomst zeker gelukt.

Tijdens de bijeenkomst, begeleid door Frits Lakemeier en Arnoud Offerhaus (beiden betrokken bij stichting Drechtse Stromen), werd er stil gestaan bij vragen als: Wat is er mogelijk op het gebied van zonnepanelen? Ik heb een asbestdak, hoe krijg ik de asbest eraf en kan ik mijn dak gebruiken voor zonnepanelen? Ik heb al heel veel zonnepanelen, maar ik heb nog dak over. Wat zijn de mogelijkheden?

Succesvol

De agrarische ondernemers waren het er al vrij snel met elkaar over eens: de daken moeten vol met zonnepanelen! Duurzaam ondernemen is namelijk belangrijk voor een toekomstbestendige regio. Daarnaast hadden een aantal agrariërs ruimte op hun daken over, maar zochten zij de samenwerking met andere agrariërs; een coöperatie kan hierbij uitkomst bieden. De bijeenkomst heeft zo niet alleen de kennis, maar ook het netwerk van de agrariërs vergroot en eraan bijgedragen dat de ondernemers elkaar beter weten te vinden. Zo vertelden Ad van den Berg, naast agrarische initiatiefnemer ook gastheer van de avond, en Elbert van der Smit, betrokkene bij Duurzaam Noordeloos, over de ervaringen en mogelijkheden. Hierdoor is de bijeenkomst als belangrijk en succesvol ervaren.

Vervolg

"Tijdens de bijeenkomst bleven een aantal vragen nog onbeantwoord, zoals: wat zijn de mogelijkheden van het verhuren van een dak aan investeerders van zonnepanelen, wat is de rol van de overheid op dit gebied, hoe kunnen de ondernemers ontzorgd worden in het hele zonnepanelentraject? Op deze vragen komen wij met de andere organisatoren bij de ondernemers op terug", resumeerde Andor van Dijk, senior adviseur duurzaamheid OZHZ. "Daarnaast willen de ondernemers met de verkregen kennis en informatie zelf een (door)start maken met succesvolle zonneprojecten."

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar energie@ozhz.nl