Daarnaast was het voor OZHZ de start van het project om bij ca. 15 geïnteresseerde bedrijven in de regio een energieadvies te gaan geven.

Afdelingsvoorzitter Gerrit de Jong opende de avond met: "Ruim een maand geleden werd ik gebeld door Andor van Dijk van de omgevingsdienst. Gaan ze me weer controleren of ik aan alle milieuregels voldoe? Het bleek anders te zijn, want OZHZ wil graag agrarische ondernemers adviseren op het gebied van duurzame energie. Hier willen we natuurlijk graag aan meewerken, want dit onderwerp leeft bij onze leden".

Wethouder Van Middelkoop van de gemeente Zederik onderstreepte in zijn openingswoord het belang van duurzaamheid: "De provincie Zuid-Hollandheeft zich ten doel gesteld om in 2040 klimaat-neutraal te zijn. Dat betekent dat we dan met z’n allen net zoveel duurzame energie produceren als we aan energie verbruiken. Met name de agrarische sector leeft en werkt met het ecologisch kapitaal, zoals grondstoffen, natuur, landschap, water, bodem en lucht. Het duurzaam omgaan met dit kapitaal zit in als het waren in de genen van de agrarische ondernemers."

Met een interactieve energiequiz stelde Tim von Harras, energieadviseur bij OZHZ, de vraag: "Hoeveel procent draagt de Agrarische Sector bij aan het opwekken van duurzame energie in Nederland?" Alle deelnemers aan de quiz gaven het goede antwoord: 40%! "Hiermee draagt de sector veel bij, maar er zijn nog veel mogelijkheden. Zo kunnen op de agrarische daken nog veel zonnepanelen worden gelegd en als dat samen gaat met het verwijderen van asbestdaken slaan we twee vliegen in één klap," vervolgde Tim von Harras.

"Naast energiebesparing door toezicht en vergunningverlening richt OZHZ zich ook op energiebesparing door stimulering van bedrijven en instellingen. In dit kader zoeken we in opdracht van de deelnemende gemeenten in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden zo'n 10 tot15 agrarische bedrijven waar we middels een keukentafelsessie en een rondgang door het bedrijf de mogelijkheden voor energie besparen en opwekken in beeld willen brengen," lichtte Andor van Dijk, energieadviseur bij OZHZ, het project toe. Hij vervolgde met de oproep: "Wanneer kunnen we bij u op bezoek?" Deze oproep vond gehoor, want aan het eind van de avond meldden zich ruim 10 ondernemers zich. Hier gaan Tim von Harras en Andor van Dijk de komende weken op bezoek.

Het enthousiaste verhaal van agrariër Ad van den Berg op deze avond over zijn bedrijf en de mogelijkheden die hij heeft om energie te besparen en op te wekken heeft waarschijnlijk de andere ondernemers overtuigd om ook mee te doen aan het project van OZHZ. "Het bezoek van Tim en Andor aan mijn bedrijf heeft mij al de eerste besparingen opgeleverd. Een niet goed functionerende watersysteem, die veel elektriciteit verbruikte, bleek defect. Ik was al gewend geraakt aan het geluid van de continu draaiende pomp, maar door de vragen van de heren ging ik er toch anders naar kijken," vertelde Ad van den Berg aan het aanwezige publiek. Hij vervolgde met: "We zijn allemaal rentmeester en willen goed voor de natuur en het milieu zorgen, zodat we het aan onze volgende generaties kunnen doorgeven. Dit wil OZHZ ook, dus sta open voor een bezoek."

Vervolgens was er een informatieve bijdrage van Auke Jan Veenstra, programmamanager van LTO Noord thema Klimaat & Energie, waarbij hij de aanwezigen voorzag van diverse praktische informatie. "Wat kunt u doen? Kijk op onze website www.ltonoord.nl/thema/verduurzaming/klimaat-en-energie waar praktijkbladen over energiebesparing te vinden zijn, zoals over warmteterugwinninginstallatie (free-heater) bij de koelinstallatie van melk. Ook is hier informatie over ledenvoordeel, zoals collectieve inkoop van zonnepanelen en –collectoren en hulp bij het aanvragen van subsidies als SDE+., te vinden. Doe uw voordeel en ga aan de slag,," gaf hij als tip mee.

De avond werd afgesloten met korte pitches van lokale ondernermers en instellingen uit de regio, te weten:

  • Marien Harrewijn - Debion Duurzame Energie-techniek
  • Jos van Oosten - Energiecoöperatie De Knotwilg
  • Kees Baan – Jump Start
  • Henk-Jan Aantjes – Lely /Boetech
  • Jan Arie Koorevaar – Boer en buren

Zij hadden ook informatiestands ingericht waar de aanwezigen onder het genot van een netwerkborrel nog de contacten konden leggen en uiteraard ook duurzame zaken konden doen.

"Januari volgend jaar willen we een vervolgbijeenkomst houden, waarbij we de resultaten van het bezoek aan de ruim10 geïnteresseerde bedrijven zullen presenteren. We kijken dan niet alleen naar individuele oplossingen om energie te besparen en op te wekken, maar zullen ook aandacht besteden aan collectieve vraagstukken. Denk hierbij aan energieopslag, netwerkaansluitingen en grootschalige energie opwekprojecten", gaf Andor van Dijk nog aan. Houd lokale kranten en websites in de gaten, want dit gaat een vervolg krijgen!