De controle vond plaats in gebieden waar de zogeheten toegangsbeperkingsbesluit geldt. Dit zijn voornamelijk gebieden, zoals platen, slikken, grasgorzen, ruigten, zoomen en grienden. Deze gebieden zijn belangrijk voor broedende en rustende vogels, zoals de Grote Stern, Kokmeeuw en de Lepelaar. Maar de gebieden zijn ook belangrijk voor bijvoorbeeld bevers en noordse woelmuizen. Rust houden in deze gebieden is van groot belang voor de gezondheid van de dieren!

Resultaten

Zaterdag 26 mei was het druk in de gebieden. Dit kwam door het warme weer (27 graden). Op zondag 27 mei begon de dag goed, maar later volgde veel bewolking, regen en zelfs onweerbuien. Hierdoor was het al vrij snel stil op de wateren. In totaal zijn er 174 controles verricht. Hierbij werden 38 waarschuwingen verstrekt en 8 processen-verbaal.

Samenwerking

De handhavingsactie deden we in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Rud Zeeland, ODBN en OMWB SSiB, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de diverse politie diensten.