De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS die 23 mei is ingegaan, blijft van kracht. Ook is het niet mogelijk om nieuwe meldingen in te dienen.

Meer informatie over de uitspraak 


Wat is PAS?
Het Programma Aanpak Stikstof bevat de basis voor toestemmingen voor activiteiten die stikstofuitstoot kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een weg. Deze activiteiten veroorzaken extra stikstof. En stikstof kan gevaarlijk zijn voor natuurgebieden. 

Het PAS probeert zowel ruimte te bieden voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken, als het voorzien in maatregelen die de negatieve effecten voor de natuur proberen te verminderen.