Deze aanpak wordt ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft met de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid procesafspraken gemaakt om de asbestverwijderingstaak uniform op het gewenste niveau uit te voeren. Zo is in het laatste kwartaal van 2017 bij alle gemeenten een toelichting gegeven en heeft deze nieuwe taak ook in de jaarprogramma's 2018 van de gemeenten een plaats gekregen.

Vanaf 2018 controleert OZHZ in de regio Zuid-Holland Zuid met een bepaalde frequentie alle asbestverwijderingen (o.a. bij bouwkundige- en installatietechnische sloop) volgens de genormeerde classificatie en risicogericht. Ketentoezicht van het asbest vindt in alle gevallen plaats. Voor de uitvoering hiervan heeft OZHZ een gespecialiseerd asbestteamverwijderingsteam opgesteld van asbestdeskundigen.