Platform Houtrook en Gezondheid
OZHZ is deelnemer van het landelijk platform, Platform Houtrook en Gezondheid, dat oplossingen zoekt voor de overlast en gezondheidseffecten van houtrook. Wij denken kritisch mee hoe we de overlast kunnen beperken en bestrijden. Het stoken van hout kan namelijk voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van stank, gezondheidsschade en schadelijke stoffen. Mensen met luchtwegproblemen, zoals astma, ervaren de grootste overlast en gezondheidseffecten.

Aanbevelingen Platform in Schone Lucht Akkoord
Het Schone Lucht Akkoord is een bestuursakkoord, geïnitieerd door het Rijk. Met dit akkoord wil de staatssecretaris werken aan een verdere vermindering van gezondheidsrisico's door luchtverontreiniging. In dit akkoord gaat Van Veldhoven aanbevelingen uitwerken van bovengenoemd Platform. Houtstook krijgt hierbij speciale aandacht. Het gaat om de technische aspecten van houtstook en de brandstofeisen. Ook wordt er gekeken of een stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden haalbaar is. De Staatssecretaris gaat daarnaast een evaluatie uitvoeren op de subsidie voor pelletkachels.

Gemeenten aan zet bij overlast
Van Veldhoven vindt de overlast vooral een zaak voor de gemeenten. Gemeenten hebben nauwelijks middelen om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook. Vandaar dat de Staatssecretaris TNO de opdracht heeft gegeven om criteria en instrumenten te ontwikkelen, die gemeenten kunnen inzetten om overlastsituaties aan te pakken. Het platform Houtrook en Gezondheid begeleidt TNO bij dit onderzoek.

Daarnaast wil de Staatssecretaris voorlichting geven en een landelijke campagne starten. De voorlichting kunnen gemeenten gebruiken om inwoners uit te leggen hoe je de minste overlast en gezondheidsschade kan veroorzaken bij het stoken. Zo kan je bij bepaalde weersomstandigheden beter niet stoken. De ontwikkeling van een Stookalert kan in de toekomst mensen waarschuwen om niet te stoken bij ongeschikte weersomstandigheden.

In onze regio geven wij gemeenten advies hoe zij de overlast door houtrook kunnen beperken.


Zodra meer bekend is over de maatregelen om gezondheidseffecten te verminderen, laten wij u dit weten. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws uit de regio Zuid-Holland Zuid? U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief.