Dordrecht kent veel oude wijken waar de bodem, door jarenlang gebruik, verontreinigd is. Stoffen, zoals lood, kunnen dan in hogere gehalten in de bodem voorkomen. Te hoge blootstelling aan lood is niet goed voor de gezondheid. Dat geldt vooral voor jonge kinderen. Daarom zijn er internationaal afspraken gemaakt om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Zo is lood uit benzine en verf gehaald en zijn op veel plekken loden waterleidingen vervangen. Toch blijft het belangrijk om de nog bestaande bronnen van loodverontreiniging aan te pakken.

De gemeente Dordrecht werkt hard aan de aanpak en het voorkomen van bodemverontreiniging. Er blijven echter situaties bestaan waarin we met lood in aanraking komen..

Waar loop ik het risico op blootstelling aan lood?

In een vervuilde bodem kan een te hoge hoeveelheid lood zitten. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft samen met de gemeente Dordrecht in kaart gebracht waar mensen in Dordrecht mogelijk aan lood worden blootgesteld doordat ze bijvoorbeeld in de grond spelen, graven of (moes)tuinieren. Met name in de oude wijken in en rond het centrum van Dordrecht komt op veel plaatsen lood voor die mogelijk kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dit betreft de wijken van de oude binnenstad en de 19e eeuwse ring, Krispijn, de oude kern van Dubbeldam en het Reeland. Door tuinieren, het eten van groenten uit eigen tuin, spelen in de grond of graafwerkzaamheden kunt u worden blootgesteld aan lood. Ook kan lood via oude loden waterleidingen of juist net aangelegde nieuwe kranen in het drinkwater aanwezig zijn.

Wilt u hierover meer weten? DOWNLOAD de folder voor meer informatie of kijk bij de FAQ op de website van de gemeente Dordrecht. Als u na het lezen van de folder nog met vragen zit, dan kunt u deze stellen aan:

· Gezondheidsvragen: GGD Zuid-Holland Zuid, de GGD is een onderdeel van Dienst Gezondheid & Jeugd (www.dienstgezondheidjeugd.nl, tel: 078 - 770 8500)

·  Vragen over lood: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (www.ozhz.nl, email algemeen@ozhz.nl, tel: 078 – 770 8585)

Stel uw vragen gerust, daar zijn wij voor!