Integrale controles voeren wij samen uit met de Veiligheidsregio. Het belang van OZHZ is daarbij de controle op milieu, bouwkundige en brandveiligheidsaspecten. Voor de brandweer om hun aanvalsplan up-to-date te houden en specifieke kennis en advies te leveren op het gebied van brandveiligheid. Deze zaken grijpen dusdanig op in elkaar in dat het in combinatie uitvoeren van de taken ons inziens voordelen heeft boven een sectorale aanpak. Hoe deze voordelen er praktisch uitzien wordt aan de hand van drie verschillende casussen in deze film getoond.

Bekijk hier de film.