Wij inventariseerden in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Leerdam en Giessenlanden bij welke flats onderzoek verplicht was en monitorde de voortgang. Voor deze gemeenten voeren wij naast milieu- en omgevingstaken ook extra vergunnings- en toezichttaken uit op het gebied van bouw.

Onderzoek naar draagkracht galerijplaten

De onderzoeksplicht geldt met name voor galerijflats die zijn gebouwd in de periode 1950 tot en met 1970, waarbij de galerij- en balkonvloeren zijn vast gestort aan de betonnen binnenvloeren van de woningen. De eigenaren van de flats zijn in dat geval verplicht om te onderzoeken of de vloeren wel voldoende sterk en veilig zijn om te gebruiken.

Maatregelen voor veiligheid

Inmiddels is bij nagenoeg alle flats, waarvoor de onderzoeksplicht geldt, onderzoek uitgevoerd. Een constructeur van OZHZ beoordeelde het ontvangen onderzoek aan de hand van CUR-publicatie 248. Waar nodig zijn door de flateigenaren maatregelen uitgevoerd of in uitvoering. Bijvoorbeeld door tijdelijk stempels te plaatsen, balkons af te sluiten of door constructieve versterkingen uit te voeren. Daarnaast kunnen hercontroles en herhaalonderzoek nodig zijn.

Toezicht op uitvoering

Wij spreken met de Vereniging van Eigenaren (VvE's) die de belangen van flateigenaren behartigen en houden toezicht op de voortgang en uitvoering van de herstelmaatregelen. Indien nodig passen de OZHZ-medewerkers de beschikbare handhavingsinstrumenten toe die de Woningwet biedt. In 2017 en 2018 waren onze bouwdeskundigen betrokken bij circa 50 onderzoeken.