Grond waarin PFOA zit mag namelijk niet zomaar elders worden toegepast, om te voorkomen dat schone(re) grond verontreinigd wordt. De beperking voor elders toepassen van grond geldt vooralsnog voor (delen van) de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Molenwaard, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Binnenmaas, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Werkendam en Drimmelen.

In overleg met betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een handreiking opgesteld voor het omgaan met grond waarin mogelijk Perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX zit. Deze handreiking is tijdelijk van kracht tot er definitieve regels zijn. Daarvoor wordt eerst meer onderzoek gedaan. Het definitieve beleid op basis van dit onderzoek is naar verwachting in de loop van het komende voorjaar beschikbaar. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft de handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken. Met de handreiking is duidelijk aan welke voorwaarden grondverzet in projecten in dit gebied moeten voldoen. Uitgangspunt is dat schone(re) grond niet (sterker) verontreinigd mag worden door er verontreinigde grond op aan te brengen.

De handreiking is van toepassing binnen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid die zijn gelegen binnen de contouren van de kaartbijlage. Overige gemeenten kunnen gebruikmaken van deze handreiking.

Inmiddels is er een nieuwe handreiking. Zie nieuwsbericht: Nieuwe regels: omgaan met PFOA-houdende grond.