Op dit moment is de vogeltrek begonnen en maken veel vogels gebruik van de rustgebieden om te foerageren en te rusten voordat de grote trek naar het zuiden begint.

De actie in de Voordelta is er enerzijds op gericht om de rust te bewaren in de rustgebieden die in de Voordelta liggen en anderzijds om de klachten vanuit de burger wat extra aandacht te geven. Bij het laatste gaat het vooral om honden op de stranden van Ouddorp en het naastgelegen N200-gebied Kwade Hoek. Hiervoor wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende partners in het buitengebied.

In de Voordelta werd met het patrouillevaartuig ' Skua' een proces verbaal uitgedeeld aan een catamaranzeiler die zich bevond in het rustgebied de Hinderplaat. De melding kwam van de verkeersleiding in Ouddorp die regelmatig melding doet van schepen in de verboden rustgebieden. Daarnaast werd een persoon aangetroffen in de Slikken van Voorne. Deze persoon is ook verbaal aangesproken. Op de Slikken van Voorne was het ondanks het lage water rustig. Grote groepen scholeksters zaten uit te rusten. Wandelaars hielden zich aan de bebording en de vogels werden niet verstoord.

Op de stranden van Ouddorp en N2000 gebied Kwade Hoek zijn verscheidene waarschuwingen en processen verbaal uitgedeeld. Op de stranden van Ouddorp en in het gebied Kwade hoek gelden regels wat betreft honden op het strand. Er zijn stukken waar honden niet mogen komen, stukken waar honden alleen aangelijnd mogen wandelen en losloopgebieden. Dit in verband met de hoge recreatiedruk op deze stranden. Dit staat bij de strandopgangen aangeven met bebording.

Drie processen-verbaal zijn uitgedeeld aan eigenaren van loslopende honden in het N2000 gebied Kwade Hoek. Op de stranden van Ouddorp zijn tien hondeneigenaren gewaarschuwd dat ze met hun dier liepen op een plaats waar dat niet mocht. Daarnaast is het verboden om op de stranden van Ouddorp naakt te recreëren. Drie personen hebben hiervoor een waarschuwing gehad.

In de duinen van Ouddorp is rijden met de auto niet toegestaan behalve als daarvoor een ontheffing is verkregen van de gemeente. Een automobilist werd staande gehouden op een van de wegen die door de duinen van Ouddorp heen liep. Deze automobilist kon de ontheffing niet tonen en heeft hierop een proces verbaal gekregen.

 

 

Aan de handhavingsactie werkten, naast de inspecteurs van OZHZ, collega's mee van RUD Zeeland, de Zeehavenpolitie, de afdeling Toezicht van de gemeente Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, de politie van het basisteam Haringvliet, de zeehavenpolitie en de verkeersleiding in Ouddorp.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft samen met de handhavingspartners meer acties gepland in Natura 2000-gebieden. Op de website www.natuurzuidholland.nl vindt u meer informatie over deze gebieden.