OZHZ komt dagelijks bij bedrijven als toezichthouder en vergunningverlener, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Bij overheden zitten wij vaak aan tafel voor advies over bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, bodem of afvalstromen. En ook: op het gebied van duurzaamheid.

Ondernemers

Duurzaamheidsadviseurs van OZHZ brengen met gemeenten in kaart waar kansen liggen. Zo startte in 2017 een traject met agrarische ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met interactieve bijeenkomsten en keukentafelsessies werden de mogelijkheden voor energiebesparing- en opwekking verkend. Ondernemers worden gestimuleerd en krijgen handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Een vergelijkbaar traject is in Gorinchem en in Zwijndrecht gestart om de energietransitie met alle ondernemers te versnellen. Zo is in Zwijndrecht binnenkort een ontbijtsessie rondom energie bij het bedrijventerrein de Geer. En is in juni een bijeenkomst voor ondernemers in Gorinchem.

Energieneutrale en klimaatbestendige industrieterreinen

Ook werkt nu een team van deskundigen aan het project voor het verduurzamen van het bedrijventerrein in Meerkerk. Gericht op kansen vanuit de thema's vervoersmanagement, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en 3D-ordening. We kijken naar welke mogelijkheden aanwezig zijn om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken voor de energietransitie (gasloos en energieneutraal). Naast energiedoelstellingen wordt er ook gekeken naar circulaire doelstellingen en een klimaatbestendig terrein.

Voorbeeldprojecten in de regio

Zo zijn er steeds meer voorbeelden in de regio. Gemeenten in de hele regio zijn aan de slag met verduurzaming, vaak in samenwerking met OZHZ. Kansrijke individuele ideeën bij bedrijven op het gebied van energietransitie (denk aan collectieve opwekking energie om van het aardgas af te komen, slimme energienetten en energieopslag) ontwikkelen zich tot voorbeeldprojecten in de regio.

Meer over deze trajecten? Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven:  www.ozhz.nl/nieuwsbrief