Daarnaast presenteerde OZHZ resultaten van een twaalftal energiescans bij betrokken bedrijven in de regio. Er is duidelijk een energiebeweging in gang gezet.

Afdelingsvoorzitter Gerrit de Jong opende de avond: "De eerste bijeenkomst was vorig jaar oktober met zo'n kleine honderd geïnteresseerden. En toch zie ik vandaag weer veel nieuwe gezichten. Goed om te zien dat er zoveel belangstelling is om aan de slag te gaan met energie besparen en opwekken." 

Het belang van het begrip duurzaamheid werd door Wethouder Piet Vat van de gemeente Molenwaard in zijn openingswoord onderstreept. "Zorg dat het begrip duurzaamheid niet wordt uitgehold, maar dat we er praktisch mee aan de slag blijven. Het is dan ook goed om te zien hoeveel belangstelling er is voor energie besparen en opwekken."

Met een interactieve presentatie werd door OZHZ de resultaten van de energiescans getoond. De deelnemende ondernemers werden bevraagd over hoe ze verder gaan met de energiebesparende maatregelen. Zo stelde Andor van Dijk, energieadviseur bij OZHZ, de vraag aan Ad Voogd, veehouder uit Leerdam, wat hij heeft gedaan en nog gaat doen om de melkkoeling energiezuiniger te krijgen. Hierop gaf Ad aan dat hij een voorkoeler, die de warme melk van de koe met water voorkoelt alvorens het in de melktank stroomt, heeft geïnstalleerd. Dit bespaart veel energie, maar op basis van de energiescan gaat hij toch kijken of deze voorkoeler nog beter kan koelen om extra energie te besparen. Daarnaast vertelde hij enthousiast over zijn energiezuinige melktank en dat hij een energiemeting laat uitvoeren. Hiermee wil hij nog beter inzicht krijgen in de energieverbruiken van de verschillende processen in zijn bedrijf. Naast de voorkoeler kwamen ook warmteterugwinning op de koelinstallatie, frequentieregeling op de vacuümpomp, isoleren van het spoelsysteem, LED-verlichting en energiezuinige ventilatoren aan bod. Vanuit de zaal werd actief meegedaan en kwamen nog diverse aanvullende suggesties en inhoudelijke aanvullingen.

Tim von Harras, energieadviseur bij OZHZ, ging vervolgens verder met energieopwekkende maatregelen. "Wat fantastisch dat bij elke agrariër interesse is voor zonnepanelen! Twee deelnemers aan de energiescan zijn met hun zonnepanelen al zo goed als energieneutraal. En het zal dus niet lang meer duren voordat de daken van agrarische gebouwen vol liggen met zonnepanelen." Zo is bijvoorbeeld Ad van den Berg, de eerste deelnemer aan de energiescan, al druk bezig met het plan om 400 zonnepanelen te plaatsen op zijn stal. Ook denkt hij na over om zijn dak beschikbaar te stellen voor een energiecoöperatie met een postcoderoos. Een aandachtspunt is wel de verzwaring van zijn netwerkaansluiting. Dit kan soms hoge kosten met zich meebrengen en zal dus nog verder onderzocht moeten worden. Naast zonnepanelen kwamen ook zonneboilers en monovergisting van mest als energieproducerende maatregelen aan de orde.

Uit de benchmark van de deelnemers aan de energiescan bleek dat qua energieverbruik alle ondernemers onder het landelijke gemiddelde van veehouders bleek te liggen. Tim von Harras concludeerde dat dat zeker zo slecht nog niet was! "We doen het hartstikke goed in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden". De ondernemers zijn dus energiebewust. Toch zijn er nog besparingen te realiseren. Uit de energiescans bleek dat de ondernemers zo'n 10 tot 30 procent nog konden besparen op hun energiekosten. Met alle goede ideeën en ervaringen concludeerde Andor van Dijk dan ook met: "Ga aan de slag en zoek elkaar op! Gezamenlijk kunnen we de energiebeweging verder vorm geven.". 

Na de presentatie van de resultaten van de energiescans wat het de beurt aan een viertal praktijkdeskundigen om de aanwezige ondernemers te inspireren om aan de slag te gaan. De pitches werden gegeven door:

  •  Rabobank – Geert Hoeke: "De investeringen in energie besparen en opwekken kan op verschillende manieren worden gefinancierd. Denk aan eigen vermogen, familie, crowd funding en waar nodig aan bancaire middelen. De investering in duurzame energieopwekking draagt bij maatschappelijk belang, maar ook aan het bedrijfsrendement. Verduurzamen van energieverbruik is het onderzoeken waard!"
  • WEA accountants – Herbert Boer: "Maak goed gebruik van subsidies en fiscale regelingen, zoals de subsidie in Zuid-Holland voor vervangen asbestdak in combinatie met zonnepanelen, Energieinvesteringsaftrek (EIA), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), etc. Kijk daarbij goed naar de financiële positie van je bedrijf. Voor een kortere terugverdientijd voor zonnepanelen is er dus wel "belaste" winst nodig! Bedankt overheid dat investeren in zonnepanelen financieel aantrekkelijk is gemaakt."
  • Trinergie – Jeroen de Veth: Opslag van elektriciteit wordt interessant als de huidige salderingsregeling, waarbij een kleinverbruiker door saldering minder energiebelasting betaald, in 2020 komt te vervallen. Het verdienmodel van energieopslag is dan wel gebaat bij maximale zelfconsumptie. Daarnaast kunnen handel op de energiebeurs en onbalansmarkt helpen om het verdienmodel te versterken. Ook samenwerking in coöperatief verband, zoals met Agro Energy, biedt aanvullende mogelijkheden om energieopslag interessant te maken. De overheid loopt achter de markt aan. Innovatie is dus ook samen de grenzen van de wet opzoeken."
  • ZinZaken – Frits Lakemeier: "Het aantal lokale energie-coöperaties in Nederland stijgt de afgelopen jaren en er zijn nu bijna 400 lokale energie-coöperaties. Doel is om alle geschikte daken te gebruiken voor opwek van zonnestroom. Dat kan met landelijk projecten met SDE, zoals met FrieslandCampina, Agrifirm en GroenLeven zonne-energie, maar ook met lokale projecten met de Postcoderoosregeling. Die regeling maakt het voor iedereen binnen het postcoderoosgebied mogelijk om zelf groene stroom op te wekken; ook als je geen (geschikt) eigen dak hebt. De energie-coöperatie realiseert een zonnestroominstallatie op een geschikt dak van een eigenaar in het postcoderoosgebied en gedurende minimaal 15 kunnen leden voor maximaal 10.000 kWh per jaar beschikken over duurzaam opgewekte stroom. Prachtig om samen met je buurtgenoten schone energie te maken!".

Tot slot was er nog een plenaire discussie aan de hand van stellingen. Iedereen was het ermee eens met de stelling: "Boer zijn wordt een gevarieerder beroep in Zuid Holland. Duurzame energieopwekking hoort daarbij!".

Het vervolg op deze bijeenkomst wordt nog nader bekeken, want de aanwezigen konden op posters aangeven waar hun interesses liggen. "De keuze was tussen individuele projecten energie besparen en opwekken, collectieve zonneprojecten met postcoderoosregeling, innovatieve projecten als energieopslag en biobrandstof en/of een geheel eigen idee. Hier werd volop gebruik van gemaakt en we gaan met LTO en deelnemende gemeenten bespreken welk vervolg we hieraan gaan geven. Het is in ieder geval duidelijk dat de energiebeweging met de agrarische sector in de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden in gang gezet is!", licht Andor van Dijk toe.  Houd lokale kranten en websites in de gaten, want ook dit gaat een vervolg krijgen!