Om energiebesparing bij bedrijven en instellingen te stimuleren worden beschikbare informatie, contacten, kennis en vaardigheden van OZHZ ingezet om prioritaire bedrijven en instellingen te adviseren over het besparen van energie. Als basis dienen de kosteneffectieve maatregelen (het laaghangend fruit met een terugverdientijd van vijf jaar of minder), aanvullend wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in combinatie met eventuele subsidiemogelijkheden.

Dit projectvoorstel is voortgekomen als invulling van de lokale prioriteiten bij deelnemende gemeenten in de regio Alblasserwaard en Vijfherenlanden, te weten Leerdam, Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenwaard. Het doel van het project is om lokale mogelijkheden tot energiebesparing en –opwekking te identificeren en daarop in te spelen. Het project wordt ingericht naar de voorkeur van de gemeenten, zodat er in grote mate samenhang is met het gemeentelijke energiebeleid, maar ook met lokale partners, zoals LTO Noord (afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), LTO projecten en lokale energiecorporaties.

Voor de invulling van lokale prioriteiten in 2016 en 2017 is, na gesprekken met de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gekozen om de agrarische sector onder de loep te nemen. De agrarische sector is prominent aanwezig in deze regio en daarbij krijgt deze sector in Nederland nog nauwelijks aandacht van omgevingsdiensten met betrekking tot energiebesparing.
In de zomer van 2016 zijn de erkende maatregelen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling gepubliceerd voor de agrarische sector.

Daarnaast biedt de sector kansen als gevolg van een ander project van OZHZ, te weten de vervanging van asbestdaken. Bij vervanging van de daken kan van dit moment gebruik worden gemaakt door direct te adviseren over mogelijkheden tot duurzame energieopwekking (zonnepanelen) en subsidie mogelijkheden.

Het doel van het project is:
"Energiebesparing en –opwekking door agrarische bedrijven en instellingen te informeren over: de mogelijkheden om energie te besparen, over toepassingen van duurzame vormen van energie en over de geldende wetgeving."

Globale opzet energieproject

0.    juni-september 2017: Voorbereiding

  • Diverse gesprekken voeren met deelnemende gemeenten en lokale partners, zoals met bestuur LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en LTO projecten.
  • Definitief projectplan opstellen inclusief projectteam, in- en externe communicatie.

1.    12 oktober 2017: Opstartbijeenkomst met agrarische ondernemers uit de regio
       Zie hier de uitnodiging van de bijeenkomst

  • Toelichting project (advies, toezicht en subsidie);
  • Tonen voorbeeldbedrijven (best practices and best persons), zoals bijvoorbeeld lokale initiatieven, all electric farm, fotonenboer, energieneutrale of –leverende agrariër;
  • Plannen afspraken met eerste 10-15 enthousiaste deelnemende bedrijven.

2.    Oktober-november: Keukentafelsessies

  • Keukentafelsessies met enthousiaste deelnemende bedrijven om energiebesparende en –opwekkende mogelijkheden te verkennen.

3.    November-december: Verwerken resultaten

  • Uitwerken kostenbatenanalyses/terugverdientijden van mogelijke maatregelen voor individuele deelnemende bedrijven (besparing en opwekking) op basis van bestaande technieken, door te kijken naar gebouwen, installaties, vervoer, grond, grondstoffen en dieren.
  • Verkennen collectieve mogelijkheden voor deelnemende bedrijven (besparing en opwekking) op basis van bestaande technieken met innovatieve oplossingen, zoals voor in- en verkoop energie, energienetwerken en energieopslag.

4.    December-januari: interactieve bijeenkomst
       (Gedacht wordt aan een nieuwjaarsreceptie van deelnemende bedrijven,
       gemeenten of partners.)

  • Presenteren van resultaten van dit project.
  • Andere agrarische ondernemers enthousiasmeren om ook mee te doen (vervolgproject).


Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op via energie@ozhz.nl