Het project is integraal ingestoken. Naast energiebesparing bij bedrijven en in openbaar gebied wordt ook gekeken naar kansen vanuit de thema's vervoersmanagement, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en 3D-ordening. We kijken naar welke kansen aanwezig zijn om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken voor de energietransitie (gasloos en energieneutraal) en naar de Klimaatadaptatie waaraan doelstellingen moeten worden voldaan.

In dit project werken wij samen met de BVO Vijfheerenlanden, Stedenbouwkundige, Waterschap Rivierenland, Stichting Blauwzaam, Stedin, Oasen en nog diverse andere partijen. In het najaar organiseren we in samenwerking met de gemeente een bedrijvenbijeenkomst, waarin alle onderdelen vanuit Duurzaamheid zullen worden belicht. Want alleen samen kunnen de doelstellingen en ambities op dit gebied behaald worden.

In de toekomst willen we op dezelfde wijze ook andere gemeenten voorzien van adviezen op het gebied van Duurzaamheid.