De dronebestuurder kan, snel en effectief, enkele tientallen hectaren lastig toegankelijke natuurterrein bekijken op onregelmatigheden zonder het meestal kwetsbare gebied te betreden. Te voet kost dit soms uren met meerdere personen. Een drone is bovendien, mits door een kundig persoon ingezet, minder verstorend en aanwezig dan personen of voertuigen die door het kwetsbare gebied lopen, varen of rijden. Als aan alle eisen voor certificatie en opleiding is voldaan, kan de drone gaan vliegen. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 zijn.

Wet- en regelgeving

Voor zowel zakelijk gebruik als particulier/recreatief gebruik van drones gelden regels. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. Binnen aaneengesloten bebouwing mag niet gevlogen worden.

Uitgebreide informatie over het gebruik van drones en regels waaraan dat moet voldoen, is te vinden op Rijksoverheid.nl: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone . Zo mag vliegen niet bij de aanwezigheid van verkeer, aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten; in een beschermd natuurgebied waarboven een verbod is ingesteld op basis van natuurbeschermingswetgeving of waar een tijdelijke beperking of verbod geldt, gepubliceerd met een zogeheten NOTAM (notice to airmen).