Op donderdag 28 juni is er een speciale bijeenkomst voor bedrijven uit Papendrecht om inspiratie op te doen rondom circulaire economie – ook vanuit het eerdere traject op bedrijventerrein Oosteind – en eerste kansen voor het eigen bedrijf inzichtelijk te maken.

Samen met Cirkellab is er een start gemaakt bij het bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht en inmiddels gaan we Papendrecht-breed te werk. Uiteindelijk is de intentie om ook bij andere gemeenten de samenwerking met bedrijventerreinen op te zoeken om zo bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige regio.

De aanpak

Bij het bedrijventerrein Oosteind is gekeken naar de kansen op het gebied van circulaire economie en hoe we samen die kansen ook daadwerkelijk in gang konden brengen. Dit is gedaan door onder andere een-op-een gesprekken met ondernemers, via innovatietafels om cases in samenwerking met experts en (keten)partners uit te werken en met een aantal haalbaarheidsstudies.

Het heeft geresulteerd in concrete projecten. Zo zijn meerdere bedrijven aan de slag gegaan met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Deze samenwerking levert verschillende voordelen op qua inkoopkracht, zoals de mogelijkheid om zelf te importeren. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven gaan samenwerken rondom deeleconomie. De bedrijven Topec en Gebr. De Koning hebben elkaar gevonden om een werkplaats en materieel met elkaar te delen als er bij de een piek is in werkzaamheden en bij de ander juist ruimte. Ook wordt er gekeken naar de inzet van een B2B online marktplaats om gemakkelijk vraag en aanbod te matchen, bijvoorbeeld voor personeel. Een haalbaarheidsstudie om van regenwater zogenaamd ‘demiwater’ (grondstof voor de productie van schoonmaakmiddelen voor het bedrijf Oriënza) te maken, heeft bijzonder positieve resultaten opgeleverd. En De Rivierendriesprong Papendrecht is in dit traject op het spoor gezet van een biovergister. 

Gemeente Papendrecht wilde ook andere bedrijventerreinen betrekken en bedrijven zelf bleken ook belangstelling te hebben. Vandaar dat we nu Papendrecht-breed te werk gaan. 

Cirkellab

De keuze om de samenwerking met Cirkellab aan te gaan, komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de Drechtsteden heeft Cirkellab al meerdere projecten gedaan met bedrijven en circulaire economie. Ook bij bedrijven uit de gemeente Papendrecht. Vanuit OZHZ hebben wij de expertise van de bedrijven uit de regio. Wat voor bedrijven zijn er en wat doen zij precies? Met onze kennis en de kennis van Cirkellab maakt het bij uitstek een goede samenwerking!

Bijeenkomst

De bijeenkomst is op 28 juni van 9.00 tot 10.30 voor bedrijven die gevestigd zijn in Papendrecht. Gastheer is De Rivierendriesprong Papendrecht. In deze bijeenkomst is er aandacht voor de uitkomsten van het eerste traject op het bedrijventerrein Oosteind, horen de gasten wat er de komende tijd gaat plaatsvinden Papendrecht-breed en worden gasten uitgedaagd met een mini-workshop om te ervaren hoe je met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën concrete eerste stappen kunt maken in de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en businessmodellen.

Heeft u vragen?

Bel dan naar 078 – 770 8585 of stuur een e-mail. Ook Cirkellab is te bereiken via de e-mail.