Eerder onderzoek (uit 2005 in hetzelfde gebied) toonde aan dat er sprake is van diffuse verontreiniging van lood in de bodem. In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven om onderzoek te doen naar tuinen aan de West Kinderdijk en Molenstraat (Nieuw Lekkerland). De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft dit aangeboden aan de inwoners en op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Van de 190 huishoudens hebben 28 hiervan gebruik gemaakt. Eigenaren van die tuinen hebben voorafgaand aan de bijeenkomst de onderzoeksrapporten ontvangen. De provincie Zuid-Holland en OZHZ hebben deze resultaten nu ook gedeeld met de rest van de bewoners.

In 75% van de onderzochte percelen blijkt sprake te zijn van een sterke loodverontreiniging. Afhankelijk van het aantal milligram lood per kilo grond, worden nu de vervolg acties bepaald. Op grond van een onderzoek van het RIVM verwacht de provincie, dat in tuinen met een verontreiniging tussen de 390 en 800 mg/kg de blootstelling aan lood tot aanvaardbare gezondheidsrisico`s beperkt moet kunnen worden door het opvolgen van alleen algemene en specifieke gebruiksadviezen. Deze aanpak bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Om die reden wordt in overleg met de eigenaar van de tuin getoetst of deze aanpak voldoende is. Het betreffen o.a. de volgende gebruiksadviezen:

  • Kinderen (0-6 jaar) laten spelen in zandbak met schoon zand, op grasmat of tegels
  • Moestuin in bakken met schone grond
  • Hygiëne (handen wassen na spelen op de onbedekte grond en regelmatig stofzuigen bij inloop in huis)

Voor tuinen, waarbij geconstateerd is dat het loodgehalte hoger is dan 800 mg/kg, gelden dezelfde gebruiksadviezen, maar zouden wellicht ook andere maatregelen noodzakelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het herinrichten van de tuinen.

De provincie Zuid-Holland en/of OZHZ gaan met de eigenaren waarvan de gemiddelde loodconcentratie hoger is dan 390 mg/kg in gesprek om maatwerk te leveren.

Aan alle bewoners is de mogelijkheid geboden om alsnog bodemonderzoek te laten verrichten. Mensen kunnen zich hiervoor tot 1 april 2018 aanmelden bij OZHZ, via algemeen@ozhz.nl. Op de avond zelf heeft een groot aantal mensen zich hier al voor aangemeld.

Door de aanwezigheid van deskundigen van zowel het onderzoeksbureau als de GGD konden alle vragen van de bewoners adequaat worden beantwoord.