E-nose netwerk

In 2015 is in de regio Zuid-Holland Zuid een e-nosenetwerk aangelegd. Meer dan 30 'elektronische neuzen' leveren een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van inwoners omdat bedrijven zelf eerder maatregelen kunnen nemen om geuroverlast te voorkomen. Daarnaast kunnen veroorzakers van hinderlijke, gevaarlijke en/of ongezonde stoffen in de lucht makkelijker kunnen worden opgespoord en bij incidenten sneller kan worden ingegrepen.

In mei 2016 organiseerde OZHZ een informatiebijeenkomst voor bedrijven die gevestigd zijn in Zuid-Holland Zuid over e-noses.


Houtstook en overlast

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag.

OZHZ is aangesloten bij een landelijk platform dat oplossingen zoekt voor deze overlast. Daarnaast is na een analyse van deze lokale problematiek een rapportage opgesteld ten behoeve van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid die de 'Tien Stooktips' bevat en een toolkit om het communiceren met bewoners te vergemakkelijken.