Lichthinder in het Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit zijn de algemene milieuregels die gelden voor bedrijven. Hierin is onder andere ook lichthinder opgenomen. Voor glastuinbouw en sportterreinen gelden bepaalde voorschriften. Zo moet bijvoorbeeld de verlichting tussen bepaalde tijden uit zijn en mogen de lichtmasten niet branden als er niet gesport wordt.

Bedrijven moeten lichthinder voorkomen of verminderen
Voor andere soort bedrijven gelden die voorschriften niet. Toch moeten zij wel rekening houden met de eisen die in de zorgplicht van het Activiteitenbesluit staan. Bedrijven moeten bijvoorbeeld lichthinder zoveel mogelijk voorkomen of zo verminderen dat het aanvaardbaar is voor omwonenden.

Klacht over lichthinder? Onze wachtdienst gaat ter plaatse
Is er inderdaad sprake van overlast, dan spreken we de ondernemer daar op aan. In goed overleg komen we tot een oplossing. Als de overlast ontstaat door het knipperen, flikkeren of de kleur van de verlichting, zijn andere maatregelen nodig. Vaak is dat het anders af- en instellen van de verlichting.

Gebruiksafspraak met de veroorzaker
Ook maken we weleens een zogenoemde gebruiksafspraak tussen degene die de overlast ervaart en de ondernemer die de overlast veroorzaakt. Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat een sportvereniging 's avonds een half uur na de laatste training de lichtmasten uitschakelt. Deze afspraak wordt dan vastgelegd.

Ervaart u overlast?
Het is belangrijk om dit bij ons door te geven. Als inwoner in de regio Zuid-Holland Zuid helpt u ons om uw leefomgeving veilig en schoon te houden. Dag en nacht, 7 dagen per week, zijn wij bereikbaar via 0888 333 555. Geen spoed? U kunt ook een bericht achterlaten via het meldformulier. Wij pakken die meldingen de eerstvolgende werkdag op.