De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid deelt samen met de handhavende organisaties in het gebied (natuurbeheerders, politie en Sportvisserij Zuidwest Nederland) de folder uit. Er zit een praktische kaart in, met daarop de niet-toegankelijke gebieden en de geldende vaarsnelheden.

Zeven spelregels voor het Haringvliet

  1. Vaar, vis, wandel of fiets alleen op de plekken waar dit mag. Dit is ter plaatse aangegeven met boeien en borden.

  2. Vaar je met een snel voertuig? Houd de snelheid goed in de gaten.

  3. Wanneer je gaat vissen moet je altijd de VISpas bij u hebben. Deze koop je op www.vispas.nl of via een hengelsportvereniging.

  4. Neem afval altijd mee naar huis. Zo zorg je ervoor dat de natuur schoon blijft. 

  5. Houd het volume van muziek laag. 

  6. Samen beschermen we de natuur in Nederland. Wees in elk natuurgebied bewust van wat wel en niet mag en spreek anderen aan als ze regels overtreden.  

  7. Kitesurfen is verboden, behalve bij locatie Hellevoetsluis. Blijf binnen het aangewezen gebied. 

Alle handhavende organisaties controleren dagelijks in de natuurgebieden. Bij overtredingen volgen boetes. 

Waarom zijn er afgesloten gebieden? 

Op de drooggevallen slikken, oude schorren en in ondiepe delen van het Haringvliet, scharrelen vaak wel duizenden vogels rond. Ze zijn op zoek naar kleine schelpdieren, insecten, vlokreeften en wormen. Ze rusten hier uit van hun lange reis uit het zuiden en broeden hier. Het Haringvliet is een belangrijk broedgebied voor kustbroedvogels zoals de kluut en de grote stern en voor moerasbroedvogels waaronder de bruine kiekendief en de rietzanger. De afgesloten gebieden zorgen voor rust. Vogels die worden verstoord, vinden niet voldoende voedsel en rust. Ook bestaat de kans dat ze hun eieren in de steek laten. De toegang tot de beschermde gebieden is daarom het hele jaar verboden, op grond van artikel 2.5, lid 3 Wet natuurbescherming. Wandelen is in sommige gebieden wel toegestaan, op de wandelpaden. Borden en boeien geven aan waar u wel en niet mag komen. Drones zijn niet toegestaan.