Handreiking bemonstering PFAS

Vooruitlopend op de publicatie (naar verwachting begin 2018) van een zogeheten kennisdocument over PFAS in grond en grondwater, is nu al een deel daarvan bekendgemaakt. Het gaat om het hoofdstuk 'veldwerk en analyse voor bemonstering en analyse van PFAS-verbindingen'.

Lees verder over Handreiking bemonstering PFAS

Mest uitrijden en geurklachten

Er zijn vrijdag 25 augustus bij OZHZ nieuwe geurklachten ontvangen uit de Hoekse Waard. Deze zijn onderzocht door de milieu-inspecteurs. De klachten zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het uitrijden van mest. Eerder al is gebleken dat ook in Dordrecht (Sterrenburg, Dubbeldam) een geur is opgemerkt die waarschijnlijk van...

Lees verder over Mest uitrijden en geurklachten

Geuroverlast Hoekse Waard

Op donderdagavond 24 augustus zijn vanuit de Hoekse Waard een zevental klachten binnengekomen m.b.t. geuroverlast. Uit onderzoek is gebleken dat het ging om het uitrijden van mest tussen Maasdam en Strijen. Omdat het te donker werd, zijn de werkzaamheden beëindigd. Vrijdagochtend 25 juli worden de werkzaamheden hervat. Er kan...

Lees verder over Geuroverlast Hoekse Waard

Klachten 'sonic boom'

Er zijn klachten ontvangen over een 'sonic boom', onder meer boven Gorinchem. Vermoedelijk ging het om een zogeheten functional check flight van een jachtvliegtuig van defensie. Daarvoor zijn diverse routes boven Nederland. Meer informatie:

www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/controlevluchten-f-16

Lees verder over Klachten 'sonic boom'