Onderzoek blootstellingsrisico's verontreinigd straalgrit

Het onderzoeksbureau, dat voor de Inspectie SZW onderzoek doet naar de blootstellingrisico’s tijdens het gebruik van met asbest verontreinigd straalgrit, verwacht zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk 31 oktober 2017 - de eerste resultaten gereed te hebben.

Lees verder over Onderzoek blootstellingsrisico's verontreinigd straalgrit

Geen asbest gemeten bij bedrijven Kilkade

Donderdag 12 oktober is door OZHZ een quick scan uitgevoerd op bedrijfsterreinen aan de Kilkade in de nabije omgeving van de straalgritopslag van Sibelco (Eurogrit). Er zijn zogenoemde plakmonsters (strips die worden geanalyseerd) genomen. Verder zijn monsters genomen in de omgeving van het Zeehavenbedrijf Dordrecht, waar zich...

Lees verder over Geen asbest gemeten bij bedrijven Kilkade

Rubbergranulaat op sportvelden

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op woensdag 11 oktober over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden zal de staatssecretaris van milieu opdracht geven aan onderzoeksinstituut RIVM voor aanvullend onderzoek naar eventuele effecten op grond en grondwater door het gebruik van dit rubbergranulaat.

Lees verder over Rubbergranulaat op sportvelden

Onderzoek asbest Sibelco

Bij leveringen van het bedrijf Sibelco zijn beperkte hoeveelheden zgn. 'wit asbest' vastgesteld in straalgrit.

Lees verder over Onderzoek asbest Sibelco