Op de website van het RIVM komt te staan hoe en wat wordt onderzocht. Gemeenten ontvangen van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) een brief over de stand van zaken van dit dossier. Aan gemeenten wordt geadviseerd om niet direct maatregelen te treffen maar om te anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM.