Het onderzoek moet op drie vragen antwoord geven. Wat is de blootstelling van werknemers bij het opruimen van gebruik (‘besmet’) straalgrit? Wat is de blootstelling van werknemers bij activiteiten in besmet gebied? Wat was de blootstelling tijdens de straalwerkzaamheden van de stralers zelf, maar ook van de omstanders en omwonenden?

Er leven vele vragen bij bedrijven, werknemers en omwonenden. De betrokken diensten, zoals ILT, Omgevingsdiensten en Inspectie SZW, proberen vragen zo adequaat en spoedig mogelijk te beantwoorden.

Asbesthoudend straalgrit

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin vermoedelijk asbestvezels zitten. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Straalgrit wordt onder andere gebruikt om roest te verwijderen of te voorkomen of om verf te verwijderen. De kans is aanwezig dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van onzekerheid. De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen.

Meer informatie vind je op de website van Inspectie SWZ.