Onderzocht wordt in hoeverre de leveringen zijn verontreinigd. Hiervoor is de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eindverantwoordelijk.

De arbeidsinspectie onderzoekt in welke mate de werknemers risico's hebben gelopen. Het bedrijf zelf heeft een informatiecentrum ingericht. Het telefoonnummer daarvan is te vinden op de website van Sibelco.

OZHZ richt zich op de lokale situatie. Eerste prioriteit daarbij zijn veiligheid en gezondheid. Het opslagterrein van Sibelco in de Dordtse Zeehaven is inmiddels afgesloten. In principe 'stuift' het materiaal niet. De voorraad is afgedekt met een papiersubstantie die ook bij andere soorten bulkvoorraden gebruikt wordt. Verder is OZHZ van plan deze week een eerste quick scan te doen bij op bedrijfsterreinen in de nabije omgeving. Het is de bedoeling die zo snel mogelijk uit te voeren, maar dit moet gebeuren als de terreinen droog zijn. Bij aanhoudende regen moeten de metingen uitgesteld worden.