Bij één monster is een verhoogde concentratie aan vezels aangetroffen die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van een op een bedrijfsterrein aanwezig damwandprofiel. Het bedrijf gaat dit zelf nader onderzoeken. Daarnaast hebben sommige afnemers van Sibelco zelf metingen gedaan op hun eigen terrein en communiceren ze de resultaten in hun omgeving.