De Omgevingsdienst gaat over geluid veroorzaakt door verkeer, bedrijven en horeca. Overlast voorkomen we zoveel mogelijk. Dit doen we door het vastleggen van regels in vergunningen, het geven van goede informatie, controles ter plaatse en geluidsmetingen naar aanleiding van klachten. Ook adviseren onze geluidsexperts gemeenten bij bijvoorbeeld het bouwen van woningen of andere gebouwen langs (spoor)wegen en nabij industrieterreinen, de aanleg of nieuwe inrichting van wegen, het isoleren van gevels of het realiseren van industrieterreinen.


Wat doet u bij overlast?

Overlast van bedrijven en horeca meldt u bij Milieutelefoon. Wij gaan voor u na welke regels er gelden. In veel gevallen gaan wij naar de door u genoemde locatie toe om metingen uit te voeren. Heeft u te maken met geluidsoverlast van uw buren? Dan belt u de politie. Met overlast door (spoor)wegen gaat u naar uw gemeente.


Uw omgeving in kaart

Door onderzoek hebben wij veel gegevens over het geluid in Zuid-Holland Zuid. Via de kaart bekijkt u de geluidsbelasting in uw omgeving (deze gegevens zijn beschikbaar voor het stedelijke gebied in de regio Zuid-Holland Zuid: de Drechtsteden, daarbuiten niet). Wilt u specifiek meer weten over verkeer in uw omgeving? Bij ons kunt u actuele verkeergegevens opvragen.


Geluidsregels in Nederland

Bedrijven en horeca maken geluid. Maar wat mag wel, wat niet? Veel bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan algemene regels voor geluid, daarnaast is het in specifieke gevallen extra regels op te stellen. Bijvoorbeeld door specifieke tijden af te spreken waarop het volume zachter moet of een installatie anders in te stellen of op een andere locatie te zetten. Daarnaast kan de wet Geluidshinder gelden; daar staan regels specifiek voor geluid door wegverkeer, spoorwegen en grote industrie. Ook stellen veel gemeenten elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op, om inzicht te krijgen in knelpunten en een actieplan te maken.


Lees ook: Horeca en sportverenigingen: hoe hard mag de muziek?