Hoe informeert de overheid mij over Brzo-bedrijven?

De inspectiediensten (waaronder OZHZ) in Nederland die toezicht houden op deze bedrijven, willen omwonenden en andere belangstellenden informeren over de resultaten van deze inspecties. Om de leesbaarheid te verbeteren worden daarom samenvattingen van de Brzo-rapporten gemaakt en online beschikbaar gesteld. Let wel: deze inspecties worden altijd steekproefwijs gehouden en per inspectie wordt maar een beperkt aantal onderwerpen gecontroleerd.

Waar vind ik deze samenvattingen?

Samenvattingen van Brzo-inspecties die plaats hebben gevonden, is sinds 2014 te raadplegen op de gezamenlijke website van de betrokken landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden: www.brzoplus.nl. Hier is meer algemene informatie over Brzo, welke inspectiediensten samenwerken en het toezicht bij Brzo-bedrijven te vinden.

Wat staat er in deze samenvattingen?

De samenvattingen bevatten informatie over de controles, de resultaten en de overtredingen. Ook de zaken die op orde zijn noteren de inspectieteams in hun rapport en in de samenvatting. Is er sprake van een overtreding? Dan geeft de samenvatting een indicatie van de ernst van de overtreding.