Het wisselt per organisatie welke wetgeving van toepassing is, mede afhankelijk van het type en het energieverbruik van uw bedrijf.

Doe zelf de check

Met de Regelhulp van de Rijksoverheid checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Welke regels gelden voor mijn bedrijf?


Wetgeving in Nederland

Mogelijke wetgeving waarmee u te maken hebt:


Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

Veel bedrijven zijn verplicht om maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. U bespaart zo energie en benut het economische voordeel.

Geldt dit voor mijn onderneming?
Deze verplichting geldt voor type A en B inrichtingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgasequivalent gebruiken. Het gaat om bijvoorbeeld veel scholen en kantoren (type A) of garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens (type B). Bij type C inrichtingen is een omgevingsvergunning milieu verplicht. Daar staan de eisen voor energiebesparing in de vergunning.

Selecteer de juiste maatregelen
Voor negentien branches zijn erkende maatregelen aangewezen. U voert alle erkende maatregelen uit met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Tijdens een controle van OZHZ laat u uw inspanningen zien. Vanaf 2019 moet u zelf uw maatregelen ook melden.

Informatieplicht: melden van energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Doe dit via het landelijke eLoket. Wij controleren dit.


Bouwbesluit: Energiezuinigheid bij nieuwbouw of renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie gelden ook eisen wat betreft energie, bijvoorbeeld over de ventilatie, isolatiewaarde en luchtdichtheid. In opdracht van verschillende gemeenten controleren onze inspecteurs of dit in woningen, kantoren of bij bedrijven goed is toegepast.

Gaat u een huis bouwen of renoveren? Kijk vooraf welke eisen gelden. Vaak is toestemming nodig. Check of een vergunning nodig is voor (ver)bouwen. Het aanvragen van een vergunning gaat via het Omgevingsloket. Wij toetsen onder andere of uw bouwaanvraag voldoet aan de energieprestatienormen (EPC-normen). Vanaf 2020 gaan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) gelden.

Daarnaast geldt sinds 2018 voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 m2 de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die ingaat om de duurzaamheid van de gebruikte materialen.


Energielabelverplicht voor kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen is naar verwachting vanaf 2023 de energielabelverplichting van kracht. Een kantoor moet minimaal energielabel C hebben. Heeft u een kantoorpand? Doe de Energiebesparingsverkenner voor kantoren.

 

EED: verplichte energie-audit grote bedrijven

Grote bedrijven zijn daarnaast verplicht om elke vier jaar het actuele energieverbruik en de energiestromen in kaart te brengen. In de energie-audit omschrijft de ondernemer ook welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn. Via het stappenplan gaat u na of het verplicht is voor uw bedrijf. OZHZ beoordeelt de audit. Indienen doet u digitaal.

 

Waar liggen nog meer kansen voor slim omgaan met energie?

Veel bedrijven doen meer dan wettelijk verplicht is. Vaak levert dit fiscaal voordeel op, of krijgt u subsidies. Daarnaast zijn er in de regio veel initiatieven die bedrijven helpen met duurzame investeringen. Waar liggen de meeste kansen?

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust

Bent u ondernemer en wilt u zelf aan de slag? Vraag na bij ons of bij uw gemeente of er in uw buurt initiatieven zijn op energiegebied. Zo krijgt u handvatten en meer overzicht om snel in actie te komen. Ook kunt u aan ons vragen stellen over de wetgeving die voor u geldt. De omgevingsdienst bereikt u via 078 770 85 85. Laat uw gegevens achter en een van onze medewerkers neemt contact met u op. Of mail ons, via energie@ozhz.nl