Een Wob-verzoek indienen: hoe moet dat?

Wilt u informatie opvragen over OZHZ? Of wilt u documenten opvragen die betrekking hebben op een bepaalde zaak? Dit kan door een verzoek in te dienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet staat dat u recht heeft op informatie van de overheid.

Wat u moet weten, voordat u een Wob-verzoek indient

De gegevens die u opvraagt, zijn voor iedereen beschikbaar

Wanneer u een Wob-verzoek indient, worden de gevraagde gegevens openbaar. Wilt u informatie opvragen over een persoonlijke zaak, of heeft u stukken nodig voor een bezwaar- of beroepszaak? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen via het contactformulier. Vermeld daarbij waarom u de stukken nodig heeft.

Persoonsgegevens maken wij in principe niet openbaar

In de meeste gevallen weegt het belang van het beschermen van de privacy van betrokkenen zwaarder dan het belang van het openbaar maken van de gevraagde informatie. Een Wob-verzoek is dan ook niet geschikt om achter persoonsgegevens te komen.

Stappenplan Wob-verzoek indienen

Stap 1: Check of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet

 • Noem het document waar uw Wob-verzoek over gaat. Zoekt u niet naar een specifiek document? Dan moet u het onderwerp zo precies en duidelijk mogelijk omschrijven.
 • Uw verzoek gaat om informatie die wij in huis hebben, of in huis moeten hebben.
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. Dit kan gaan om documenten, maar bijvoorbeeld ook om geluidsbestanden of foto’s.
 • U vermeldt uw contactgegevens.
 • Uw verzoek gaat over het beleid van OZHZ of over taken die OZHZ uitvoert voor zijn opdrachtgevers, bijvoorbeeld:
  • Documenten over de uitvoering van toezicht bij een bepaald bedrijf.
  • Documenten over de uitvoering van toezicht op de Wet natuurbescherming door OZHZ.
  • Vergunningeninformatie over een specifiek bedrijf, waarvoor OZHZ namens een gemeente of de provincie Zuid-Holland een omgevingsvergunning heeft verleend.

Stap 2: Dien uw Wob-verzoek in

U kunt een Wob-verzoek digitaal of per post indienen op de volgende manieren:

Stap 3: U krijgt antwoord van ons

Wanneer u uw Wob-verzoek heeft ingediend, bekijken wij of de informatie beschikbaar is en of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden. U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen wij een beslissing. Gaat uw verzoek over milieu-informatie? Dan is de beslistermijn 2 weken.

Soms kan dit wat langer duren. De termijn kunnen we namelijk met vier weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het verzoek gaat om ingewikkelde informatie. Wanneer dit het geval is, ontvangt u hierover bericht voordat de eerste 2 of 4 weken voorbij zijn.