Duurzaamheidsadviseur Andor van Dijk is enthousiast: "Vanuit Duurzaamheid willen en moeten we hierin een rol spelen. En dan niet alleen voor wat betreft vergunningverlening en handhaving. Maar we willen aan de voorkant meedenken. Zaken mogelijk maken; uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden". Onze adviseurs duurzaamheid gaan nu samen met de Drechtsteden onderzoek doen naar geschikte locaties. Hier wordt gekeken naar (externe) veiligheid en bereikbaarheid.