Vuurwerkverbod door corona

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk is de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om onder andere extra druk op de zorg te voorkomen. Door de nieuwe lockdown moeten niet essentiële winkels hun deuren sluiten en daardoor kan ook het zogenoemde kindervuurwerk niet meer verkocht worden. Toch waren veel ondernemers al helemaal klaar voor de verkoop; vuurwerk was al ingekocht of is nog onderweg. Wat verandert er nu door het vuurwerkverbod? En is de situatie bij de verkooppunten nog steeds veilig?

Belangrijkste opslagregels

Een aantal vuurwerkverkooppunten hadden hun vuurwerk nog niet ingeslagen. Zij wilden eerst afwachten of er daadwerkelijk een verbod zou komen. Van de meeste vuurwerkpunten die al wel inkopen hebben gedaan, is het vuurwerk opgeslagen in grote bunkers in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland. Het vuurwerk wat al wel is binnengekomen, mag in de bunker van het verkooppunt opgeslagen blijven. Maar belangrijk is dat dit wel veilig gebeurt. Daarom deze belangrijkste opslagregels uit het Vuurwerkbesluit op een rij:

 • Let op als u elektronica in de bunker gebruikt

  Gebruikt u in de bunker elektronica? Denk aan mobiele telefoon, portofoons of buzzers? Dan moet dit voldoen aan een aantal regels. Namelijk de NPR 7910-2 voorschriften voor zone 22.

 • Sla vuurwerk op in de daarvoor bestemde ruimte

  Vuurwerk mag alleen opgeslagen zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaats, ook wel de vuurwerkbunker.

 • Houd u aan de maximale stapelhoogte

  Voor vuurwerk geldt een maximale stapelhoogte. In uw uitgangspuntendocument staat hoe hoog u het vuurwerk mag stapelen.

 • Houd vuurwerk op afstand

  De afstand tussen het opgeslagen vuurwerk en warmtebronnen moet minimaal 30 centimeter zijn. Denk bij warmtebronnen aan bijvoorbeeld leidingen en radiatoren van CV-installaties. De afstand tussen het vuurwerk en de muur moet 2 centimeter zijn. Ook moet er minimaal 1 gangpad aanwezig zijn van minstens 75 centimeter breed. Dit maakt het voor onze inspecteurs mogelijk om controles goed uit te voeren. Ze kunnen dan duidelijk zien of het vuurwerk goed en veilig is opgeslagen en zien zo duidelijk of verpakkingen niet beschadigd zijn.

 • Gebruik een antistatische verpakkingszak

  Heeft u beschadigd vuurwerk? Dit moet u afvoeren in een antistatische verpakkingszak. De zak kunt u via uw leverancier aanschaffen. De zak moet in de vuurwerkbewaarplaats worden opgeslagen. Op de zak moet duidelijk het opschrift BERGING te zien zijn.

 • Gebruik stickers met verbod op roken, open vuur en explosiegevaar

  Bij elke ingang van uw pand moet aangegeven staan dat roken en open vuur verboden zijn. Op alle deuren bij opslagruimten waar vuurwerk aanwezig is, moet een sticker ‘ontploffingsgevaar’ geplakt zijn. Ook op de deur van de verkoopruimte en op de deuren van de tussenruimten (de ruimte tussen de bunkers en verkoopruimte).

 • Houd vuurwerk binnen bereik van sprinklers

  Zorg altijd dat het vuurwerk binnen het bereik van de sprinklers is opgeslagen. We hopen het natuurlijk niet, maar het kan zijn dat er brand uitbreekt. Dan is het erg belangrijk dat de sprinklers het vuurwerk blussen. Dit geldt ook voor het vuurwerk in de verkoopruimte. En dus ook voor vuurwerk wat is opgeslagen in stellingen en vitrines. In stellingen en vitrines die maar aan één kant open zijn, kan dus GEEN vuurwerk worden opgeslagen of liggen. Sowieso moet het vuurwerk na levering altijd direct worden opgeborgen in de bunkers.

 • Gebruik zelfsluitende kluisdeuren

  Kluisdeuren moeten altijd zelfsluitend zijn. De deuren mogen niet worden opgehouden met een keg of iets anders. Gebruikt u kleefmagneten? Dan moeten deze zijn aangesloten op de brandveiligheidsinstallatie

In het Vuurwerkbesluit vindt u alle regels rondom het veilig verkopen en opslaan van vuurwerk.

Onze vuurwerkinspecteurs

Nu alle vuurwerkverkooppunten dicht zijn en er nauwelijks vuurwerk opgeslagen ligt in de bunkers van de verkooppunten, gaan de jaarlijkse vuurwerkcontroles dit jaar niet door.

Elk jaar controleren onze vuurwerkinspecteurs of alle vuurwerkverkooppunten in onze regio veilig vuurwerk verkopen. Dit begint al bij de voorcontroles waarbij onder andere naar de staat van de vuurwerkbunker wordt gekeken. Tijdens de verkoopdagen doen zij ook controles.