Vuurwerkverbod door corona

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk is de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om onder andere extra druk op de zorg te voorkomen. Toch waren veel ondernemers al helemaal klaar voor de verkoop; veel vuurwerk is ingekocht of nog onderweg. Wat verandert er nu door het vuurwerkverbod? En is de situatie bij de verkooppunten nog steeds veilig?

Belangrijkste opslagregels

Veel vuurwerkverkooppunten hebben al vuurwerk in de bunker opgeslagen voor komende jaarwisseling. Of het vuurwerk is nog onderweg. Het vuurwerk mag in de bunker opgeslagen blijven. Maar belangrijk is dat dit wel veilig gebeurt. Daarom deze belangrijkste opslagregels uit het Vuurwerkbesluit op een rij:

 • Let op als u elektronica in de bunker gebruikt

  Gebruikt u in de bunker elektronica? Denk aan mobiele telefoon, portofoons of buzzers? Dan moet dit voldoen aan een aantal regels. Namelijk de NPR 7910-2 voorschriften voor zone 22.

 • Sla vuurwerk op in de daarvoor bestemde ruimte

  Vuurwerk mag alleen opgeslagen zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaats, ook wel de vuurwerkbunker.

 • Houd u aan de maximale stapelhoogte

  Voor vuurwerk geldt een maximale stapelhoogte. In uw uitgangspuntendocument staat hoe hoog u het vuurwerk mag stapelen.

 • Houd vuurwerk op afstand

  De afstand tussen het opgeslagen vuurwerk en warmtebronnen moet minimaal 30 centimeter zijn. Denk bij warmtebronnen aan bijvoorbeeld leidingen en radiatoren van CV-installaties. De afstand tussen het vuurwerk en de muur moet 2 centimeter zijn. Ook moet er minimaal 1 gangpad aanwezig zijn van minstens 75 centimeter breed. Dit maakt het voor onze inspecteurs mogelijk om controles goed uit te voeren. Ze kunnen dan duidelijk zien of het vuurwerk goed en veilig is opgeslagen en zien zo duidelijk of verpakkingen niet beschadigd zijn.

 • Gebruik een antistatische verpakkingszak

  Heeft u beschadigd vuurwerk? Dit moet u afvoeren in een antistatische verpakkingszak. De zak kunt u via uw leverancier aanschaffen. De zak moet in de vuurwerkbewaarplaats worden opgeslagen. Op de zak moet duidelijk het opschrift BERGING te zien zijn.

 • Gebruik stickers met verbod op roken, open vuur en explosiegevaar

  Bij elke ingang van uw pand moet aangegeven staan dat roken en open vuur verboden zijn. Op alle deuren bij opslagruimten waar vuurwerk aanwezig is, moet een sticker ‘ontploffingsgevaar’ geplakt zijn. Ook op de deur van de verkoopruimte en op de deuren van de tussenruimten (de ruimte tussen de bunkers en verkoopruimte).

 • Houd vuurwerk binnen bereik van sprinklers

  Zorg altijd dat het vuurwerk binnen het bereik van de sprinklers is opgeslagen. We hopen het natuurlijk niet, maar het kan zijn dat er brand uitbreekt. Dan is het erg belangrijk dat de sprinklers het vuurwerk blussen. Dit geldt ook voor het vuurwerk in de verkoopruimte. En dus ook voor vuurwerk wat is opgeslagen in stellingen en vitrines. In stellingen en vitrines die maar aan één kant open zijn, kan dus GEEN vuurwerk worden opgeslagen of liggen. Sowieso moet het vuurwerk na levering altijd direct worden opgeborgen in de bunkers.

 • Gebruik zelfsluitende kluisdeuren

  Kluisdeuren moeten altijd zelfsluitend zijn. De deuren mogen niet worden opgehouden met een keg of iets anders. Gebruikt u kleefmagneten? Dan moeten deze zijn aangesloten op de brandveiligheidsinstallatie

In het Vuurwerkbesluit vindt u alle regels rondom het veilig verkopen en opslaan van vuurwerk.

Onze vuurwerkinspecteurs

Elk jaar controleren onze vuurwerkinspecteurs of alle vuurwerkverkooppunten in onze regio veilig vuurwerk verkopen. Dit begint al bij de voorcontroles waarbij onder andere naar de staat van de vuurwerkbunker wordt gekeken. Tijdens de verkoopdagen doen zij ook controles. Nu er geen vuurwerk verkocht mag worden, gaan onze inspecteurs nog zeker wel op pad!

Zo kijken we of het vuurwerk veilig is opgeslagen. Zijn de vuurwerkdozen niet te hoog gestapeld, is er in de opslagplaats geen elektronica aanwezig en staat het vuurwerk wel binnen het bereik van de sprinklers? Dit is belangrijk om dat er nu voor een langere tijd meer vuurwerk opgeslagen wordt. Ook kijken onze inspecteurs of er daadwerkelijk geen vuurwerk verkocht wordt.