Dordrecht kent veel oude wijken waar de bodem, door jarenlang gebruik, verontreinigd is. Stoffen, zoals lood, kunnen dan in hogere gehalten in de bodem voorkomen. Te hoge blootstelling aan lood is niet goed voor de gezondheid. Meer weten over lood in de bodem? Klik hier voor de folder

In de regio Zuid-Holland Zuid is ca. 41 hectare diffuus verontreinigd gebied aanwezig. Eén van de plaatsen waar loodverontreiniging voorkomt, is langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam en de Molenstraat in Kinderdijk. Deze verontreinigingen zijn in het verleden veroorzaakt door het materiaal waarmee het gebied is opgehoogd.

Gebruiksadviezen

In 2005 zijn naar aanleiding van de aangetroffen bodemverontreiniging aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam en de Molenstraat in Kinderdijk gebruiksadviezen aan de bewoners gegeven. Naar aanleiding van de uitkomsten van het RIVM-rapport heeft de GGD in 2016 (vernieuwde) gebruiksadviezen opgesteld. Deze adviezen zijn in juni 2016 aan de bewoners gecommuniceerd:  

  • Spelende kinderen: leg gras, tegels of een schone laag grond op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand;
  • Handen wassen: laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten;
  • Groenten kweken: doe dit in plantenbakken met schone teelaarde;
  • Groente wassen: spoel zelfgekweekte groenten en fruit grondig af;
  • Schoenen uit: trek uw schoenen uit bij het naar binnen lopen;
  • Stofzuigen: zuig regelmatig, vooral als u of uw kinderen met grond aan hun voeten het huis binnenlopen.

Vervolg aanpak

Omwonenden van het gebied in Alblasserdam en dorp Kinderdijk (Molenwaard) zijn in juni 2016 geïnformeerd over een voorgenomen bodemonderzoek op deze locaties. Aanleiding hiervoor was het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat de gezondheidsrisico`s bij blootstelling aan lood vooral voor kinderen groter is dan voorheen werd aangenomen.

Het bodemonderzoek startte in week 15 van 2017. Het doel van dit onderzoek was om de situatie in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland duidelijk in kaart brengen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft op woensdagavond 21 februari 2018 in partycentrum De Klok te Kinderdijk een informatiebijeenkomst over met lood verontreinigde grond plaatsgevonden. Zo'n 100 inwoners van Alblasserdam en Nieuw Lekkerland zijn hier geïnformeerd over de resultaten van uitgevoerd onderzoek in diverse tuinen én het vervolg traject. Hier vindt u meer informatie over deze informatiebijeenkomst.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft recent een landelijke werkgroep opgericht die de opdracht heeft gekregen om een landelijke handreiking op te stellen, over hoe omgegaan moet worden met gebieden waar zware metalen in verhoogde haltes voorkomen. De verwachting is dat deze handreiking in de tweede helft van 2017 gereed is. Zodra hierover meer bekend is, dan kunt u daarover hier meer informatie vinden.

Ook de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard besteden op hun websites aandacht aan bodemverontreiniging met lood.

Dit document met de Meest gestelde vragen/antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt.

Vragen over dit onderwerp kunt u mailen aan communicatie@ozhz.nl.