Om de chemische kwaliteit van de ontvangende bodem en de toe te passen grond te kunnen vergelijken, kunt u gebruik maken van partijkeuringen en bodemonderzoeken. Vaak is dit niet nodig omdat u de gegevens uit de bodemkwaliteitskaart kunt gebruiken.

Digitale bodemkwaliteitskaart

OZHZ heeft de afgelopen jaren veel bodemgegevens verzameld voor alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bodemgegevens zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot bodemkwaliteitskaarten. Op een bodemkwaliteitskaart is het grondgebied van de regio verdeeld in zones met een vergelijkbare chemische kwaliteit van de bodem. Een link naar de kaart vindt u hiernaast.

Melding van voorgenomen grondverzet

Als uit de digitale bodemkwaliteitskaart blijkt dat het is toegestaan om de grond op een andere plek te gebruiken, moet u dit uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden melden via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit (zie link hiernaast). Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar OZHZ.

Regels voor gebruik van grond en bagger

Vanaf 1 juli 2008 geldt voor het gebruik van grond en bagger het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit staan de voorwaarden waaronder grond en bagger kunnen worden toegepast. Ook zand valt onder ‘grond’. Daarnaast kent de regio Zuid-Holland Zuid ook regionaal bodembeleid. Dit beleid kunt u downloaden via een link op de digitale bodemkwaliteitskaart. Deze maar ook andere themakaarten staan op de webpagina met geografische kaarten.

Regels PFOA-houdende grond

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. Vanaf nu zijn deze regels iets aangepast en gelden ze voor de hele regio Zuid-Holland Zuid. De regels staan in een herziene handreiking. Zie ook 'Nieuwe regels: omgaan met PFOA-houdende grond'.