Lopende procedures

Toelichting op lopende procedures Nedstaal/FNsteel (update december 2015)


Revisievergunning 2015-2016

documenten volgen tzt


Actualisatie 2016

Beschikking maart 2016
Bekendmaking beschikking maart 2016
Ontwerpbeschikking januari 2016
Bekendmaking ontwerpbeschikking januari 2016

Vigerende vergunning/handhaving

Kennisgeving Nedstaal kwik 19022015 en handhavingsbesluit d.d. 9 februari 2015

Procedure mbt actualisatie vergunning
Kennisgeving Besluit ambtshalve wijziging (publicatie 29 januari 2014)
Beschikking ambtshalve wijziging deel 1 en deel 2  (publicatie 29 januari 2014)
Ontwerpbeschikking (publicatie 8 augustus 2013) 
Kennisgeving Besluit ambtshalve wijziging Wabovergunning (publicatie 8 januari 2013)


Nieuwsberichten

Verplichtingen bij mogelijke sluiting Nedstaal (nieuwsbericht 8 november 2016)
Verslag inloopavond vergunningaanvraag Nedstaal (nieuwsbericht 6 april 2016)
Inloopavond over vergunningaanvragen Nedstaal (31 maart 2016)
Lopende vergunningprocedures Nedstaal (nieuwsbericht 18 december 2015)
Omgevingsvergunning Nedstaal blijft in stand bij Raad van State (bericht 10 december 2014)
Uitspraak hoger beroep nedstaal uitgesteld (bericht 20 november 2014)
Geen proeven met asbesthoudend schroot (bericht 12 november 2014)
Asbesthoudend materiaal aangetroffen bij controle Nedstaal (nieuwsbericht 12 september 2014)
Uitspraak voorlopige voorziening Nedstaal (bericht 22 juli 2014)
Omgevingsdienst teleurgesteld over uitstel revisievergunning Ruigenhil (nieuwsbericht 2 juli 2014)
Tijdelijke omgevingsvergunning Nedstaal blijft in stand (bericht 15 april 2014)
Aanvraag revisievergunning Nedstaal voor 1 juli verwacht (nieuwsbericht 26 februari 2014)
Extra voorschriften voor Nedstaal (persbericht 27 januari 2014)
Nedstaal onderzoekt beperking diffuse emissies (nieuwsbericht 27 december 2013)
Geuronderzoek gietpan Nedstaal (nieuwsbericht 6 november 2013)
- brief OZHZ aan gemeente Alblasserdam
- brief OZHZ aan Ruigenhil Vastgoed BV
Tijdelijke omgevingsvergunning Nedstaal onder strikte voorwaarden (persbericht 16 september 2013)
Besluit aanpassing Omgevingsvergunning Ruigenhil (persbericht 2 augustus 2013)
Brief van OZHZ aan Ruigenhil Vastgoed B.V. mbt validatie, 27 juni 2013
Besluit over proefneming Nedstaal uitgesteld (persbericht 29 mei 2013)
Vergunning Ruigenhil wordt aangepast (persbericht 28 mei 2013)
Asbest aangetroffen bij Nedstaal (persbericht 8 april 2013)
Voor 1 juni 2013 besluit tijdelijke omgevingsvergunning Nedstaal (bericht 27 maart 2013)
Emissies zink en fijnstof Nedstaal (bericht 6 februari 2013)
Emissie kwik Nedstaal binnen vergunninggrens (persbericht 31 januari 2013)
- brief van Nedstaal aan OZHZ kwikaanpassing
- beoordeling RIVM
Vergunningprocedure Nedstaal levert 308 zienswijzen op (persbericht 25 januari 2013)
Informatiebijeenkomsten 14 en 15 januari 2013 (nieuwsbericht 16 januari 2013)


Vergunningaanvraag verwerking asbesthoudend schroot 2012-2014

Op 12 oktober 2012 heeft Ruigenhil Vastgoed B.V. een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor het nemen van proeven met het verwerken van licht asbesthoudend staalschroot in het productieproces van Nedstaal, Rapenburg 1 in Alblasserdam.

Protocollen mbt proeven
Toezichtprotocol
Communicatieprotocol

Procedurestap beschikking/publicatie en beroep/voorlopige voorziening
Uitspraak Raad van State Voorlopige Voorziening 22 juli 2014
Uitspraak rechtbank 14 april 2014
Beschikking en kennisgeving Nedstaal en Vraag en Antwoord-overzicht
Procedurestap ontwerpbeschikking/publicatie en indienen zienswijzen
Vergunningaanvraag , Bekendmaking , Ontwerpbeschikking , Adviezen
Informatiebijeenkomsten januari 2013
Toelichting op het indienen van zienswijzen  
Ingekomen zienswijzen: Serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5, serie 6, serie 7 en serie 8 
Reactie OZHZ op brief gemeente Alblasserdam d.d. 26 maart 2013
Brief met vragen gemeente Alblasserdam d.d. 1 maart 2013
Reactie OZHZ op vragen zienswijze gemeente Alblasserdam d.d. 18 februari 2013

Vergunningaanvraag
Vergunningaanvraag
Toelichting en uitleg bij aanvraag
     Oplegnotitie aanvulling asbestproeven
     Bijlage 1: Interne procedures en werkinstructies
     Bijlage 2: Acceptatieprotocol
     Bijlage 3: Plan van Aanpak Nedstaal
     Bijlage 4: Aanvulling bedrijfnoodplan
     Bijlage 5: BBT toets