Toezicht op verwijdering en sanering
Gemelde asbestverwijderingen en –saneringen worden steekproefsgewijs bezocht door toezichthouders van de gemeente. Voor de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Leerdam en Giessenlanden wordt dit toezicht gedaan door OZHZ. Hierbij wordt gecontroleerd of de uitvoerende saneringsaannemer voldoende deskundig is en of voor asbestverwijdering geldende regelgeving wordt nageleefd.

Ketentoezicht
OZHZ controleert steekproefsgewijs of de door OZHZ ontvangen sloopmeldingen en de in de opleveringsdocumenten opgenomen afvalstromen overeenstemmen met de gegevens van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).