De extra regels zijn genoemd in de Handreiking toepassing van PFOA houdende grond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een geschikte hergebruikbestemming kan worden gevonden via grondbanken, maar bedrijven en particulieren kunnen ook zelf een bestemming selecteren die aan de regels voldoet. 

Voorbeelden van gecertificeerde grondbanken (onder BRL 9335-1) in de nabije omgeving die PFOA-houdende grond kunnen innemen zijn:

Voor wie geldt dit

De extra regels zijn van toepassing in gemeenten binnen de zogeheten contour, het gebied waar wordt verondersteld dat zich verhoogde concentraties PFOA kunnen bevinden. Het gaat hierbij om Dordrecht, andere Drechtsteden, maar ook (delen van) enkele gemeenten buiten dat gebied. Een kaartje van het gebied waar het om gaat is te vinden op de websites van OZHZ en gemeente Dordrecht bij ‘Handreiking toepassing van PFOA-houdende grond’.


Geen verontreinigde grond op schone grond

Dat de grond elders niet hergebruikt mag worden, heeft niet met gezondheid te maken, maar met het uitgangspunt dat er geen verontreinigde grond mag komen op schone grond, of sterker verontreinigde grond op licht verontreinigde grond. De tot dusver gemeten gehaltes PFOA in de bodem liggen zeer ver onder de door het RIVM bepaalde risicogrens die geldt voor wonen met (moes)tuin. Die waarde houdt rekening met consumptie van groente uit eigen tuin, tuinieren en spelende kinderen. 

Volgende stap

Het landelijk Expertisecentrum PFAS voert op dit moment onderzoek uit naar de verontreiniging en naar het gedrag van PFOA in de bodem. Het onderzoek vindt plaats in het hoogst mogelijke tempo, maar vergt nu eenmaal tijd.  Op basis van de onderzoeksresultaten zullen definitieve regels voor hergebruik van grond worden opgesteld. De verwachting is dat er nog voor het voorjaar meer duidelijkheid is over de situatie, of nog eerder in het jaar als dat mogelijk is.