Inloggen Extranet


Bestuurlijke zaken

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft een bestuurlijke structuur die bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorzitter van OZHZ is de heer R.A. Janssen, hij is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 18 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 regiogemeenten.

De leden van het algemeen bestuur zijn:

T. van Houwelingen, gemeente Giessenlanden
A. Rijsdijk, gemeente Gorinchem
T. Boerman, Hardinxveld-Giessendam
W. van der Leij, gemeente Leerdam
D. Heijkoop, gemeente Molenwaard
G. Bos, gemeente Zederik
A. Kraijo, gemeente Alblasserdam
F. van de Velde, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
C. Koppenol, gemeente Papendrecht
T.C.C. den Braanker, gemeente Sliedrecht
H. Mirck, gemeente Zwijndrecht
W.W. Joosten, gemeente Binnenmaas
B. Boelhouwers, gemeente Cromstrijen
P. Boogaard, gemeente Korendijk
J.G. van Buuren, gemeente Oud-Beijerland
mw. P.G. Tanja, gemeente Strijen
H. van der Linden, gemeente Dordrecht
R.A. Janssen, provincie Zuid-Holland
R.A.M. van der Sande, provincie Zuid-Holland


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter de heer Janssen en de plaatsvervangend voorzitter de heer van der Linden en verder drie leden die op voordracht van de colleges van burgemeester en wethouders zijn aangewezen. Dat is uit de Drechtsteden: de heer Mirck, uit de Hoeksche Waard: de heer Boogaard en uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de heer Heijkoop.

De ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de GR OZHZ. De directeur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van OZHZ.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of kortweg: OZHZ
OZHZ bestaat sinds 1 januari 2011 en was daarmee de eerste operationele Regionale OmgevingsDienst (RUD) in Nederland. De dienst voert wettelijke milieu- en omgevingstaken uit en verzorgt milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen; zaken die voorheen door de provincie Zuid-Holland en Milieudienst Zuid-Holland Zuid afzonderlijk werden gedaan.
De opdrachtgevers van de omgevingsdienst zijn de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid en de provincie gezamenlijk, die zich in de gemeenschappelijke regeling hebben verenigd. Bij de dienst zijn circa 200 medewerkers werkzaam.

Meer taken
Behalve het vaste takenpakket dat voor alle regiogemeenten geldt, doet OZHZ voor een aantal gemeenten in de regio aanvullende werkzaamheden.
In mandaat voert OZHZ ook taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Leerdam.

Meerwaarde RUD's
De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) of omgevingsdiensten zorgen voor duidelijkheid bij burgers en overheden. De dienstverlening op milieugebied aan burgers en bedrijfsleven wordt vergemakkelijkt en de overheid als vergunningverlener en handhaver wordt slagvaardiger. Door kennis en expertise te bundelen binnen één organisatie kan de overheid beter reageren op de steeds complexere milieuwet- en –regelgeving. Het werken op deze grotere schaal zal uiteindelijk kostenbesparend werken.

RUD-netwerk in Zuid-Holland
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is één van de vijf RUD’s die in Zuid-Holland operationeel zijn. Naast de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn er de omgevingsdiensten DCMR, Midden-Holland, West-Holland en Haaglanden.