Bestuurlijke zaken

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft een bestuurlijke structuur die bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Voorzitter van OZHZ is de heer R.A. Janssen, hij is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter en daarnaast uit 18 leden, aangewezen door het college van gedeputeerde staten en door de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 regiogemeenten.

De leden van het algemeen bestuur zijn:

de heer P. Verheij gemeente Alblasserdam
de heer A.J. Borgdorff gemeente Binnenmaas
de heer B. Boelhouwers gemeente Cromstrijen
de heer P.H. Sleeking gemeente Dordrecht, plv. voorzitter
de heer J. de Groot gemeente Giessenlanden
de heer A.J. Rijsdijk gemeente Gorinchem
de heer D.A. Heijkoop gemeente Molenwaard
de heer T. Boerman gemeente Hardinxveld-Giessendam
de heer F. van de Velde gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
de heer W.F. Reijnierse gemeente Korendijk
de heer W. van der Leij gemeente Leerdam
de heer J.G. van Buuren gemeente Oud-Beijerland
mevrouw J.R. Reuwer-Verheij gemeente Papendrecht
de heer A. de Waard gemeente Sliedrecht
de heer W.J.L.M. van Tilborg gemeente Strijen
de heer J. Freije gemeente Zederik
de heer H.L.J. Mirck gemeente Zwijndrecht
de heer R.A. Janssen provincie Zuid-Holland, voorzitter
de heer R.A.M. van der Sande provincie Zuid-Holland

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter de heer Janssen en de plaatsvervangend voorzitter de heer Sleeking en verder drie leden die op voordracht van de colleges van burgemeester en wethouders zijn aangewezen. Dat is uit de Drechtsteden: de heer Mirck, uit de Hoeksche Waard: de heer Reijnierse en uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de heer Heijkoop.

De ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de GR OZHZ. De directeur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van OZHZ.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid of kortweg: OZHZ
OZHZ bestaat sinds 1 januari 2011 en was daarmee de eerste operationele Regionale OmgevingsDienst (RUD) in Nederland. De dienst voert wettelijke milieu- en omgevingstaken uit en verzorgt milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen; zaken die voorheen door de provincie Zuid-Holland en Milieudienst Zuid-Holland Zuid afzonderlijk werden gedaan.
De opdrachtgevers van de omgevingsdienst zijn de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid en de provincie gezamenlijk, die zich in de gemeenschappelijke regeling hebben verenigd. Bij de dienst zijn circa 200 medewerkers werkzaam.

Meer taken
Behalve het vaste takenpakket dat voor alle regiogemeenten geldt, doet OZHZ voor een aantal gemeenten in de regio aanvullende werkzaamheden.
In mandaat voert OZHZ ook taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht. Met ingang van 1 januari 2014 sluit ook de gemeente Leerdam zich hierbij aan.

Meerwaarde RUD's
De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) of omgevingsdiensten zorgen voor duidelijkheid bij burgers en overheden. De dienstverlening op milieugebied aan burgers en bedrijfsleven wordt vergemakkelijkt en de overheid als vergunningverlener en handhaver wordt slagvaardiger. Door kennis en expertise te bundelen binnen één organisatie kan de overheid beter reageren op de steeds complexere milieuwet- en –regelgeving. Het werken op deze grotere schaal zal uiteindelijk kostenbesparend werken.

RUD-netwerk in Zuid-Holland
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is één van de vijf RUD’s die in Zuid-Holland operationeel zijn. Naast de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn er de omgevingsdiensten DCMR, Midden-Holland, West-Holland en Haaglanden.