Inloggen Extranet


afbeelding

Toezicht Wet milieubeheer

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels volgens de Wet milieubeheer. De omgevingsdienst onderzoekt of uw bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf bezoek van een inspecteur van de omgevingsdienst. Dit noemen we handhaving. Er zijn afspraken gemaakt met de regiogemeenten over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft.

Voor de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Leerdam houdt de omgevingsdienst overigens ook bouw- en brandveiligheidstoezicht. De gemeenten blijven hiervoor wel aanspreekpunt.

Afspraken handhaving

We maken vooraf niet bekend wanneer u een inspectie krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De omgevingsdienst voert die uit.
Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.

Wilt u weten welke afspraken er nog meer gemaakt zijn over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft? Kijkt u dan eens in de Nalevingstrategie. Die vindt u hiernaast bij de Pdf-bestanden.

Hoe verloopt een inspectiebezoek?

Wil u meer weten over de gang van zaken tijdens een inspectiebezoek? Of wat uw rechten en plichten zijn tijdens zo’n bezoek en wat er gebeurt als u de milieuvoorschriften niet heeft opgevolgd?
Lees de antwoorden op deze vragen in het Informatieblad Inspectiebezoek.