Inloggen Extranet


afbeelding

Toezicht Wet milieubeheer

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels volgens de Wet milieubeheer. De omgevingsdienst onderzoekt of uw bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf bezoek van een inspecteur van de omgevingsdienst. Dit noemen we handhaving. Er zijn afspraken gemaakt met de regiogemeenten over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft.

Voor de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Leerdam houdt de omgevingsdienst overigens ook bouw- en brandveiligheidstoezicht. De gemeenten blijven hiervoor wel aanspreekpunt.

Afspraken handhaving

We maken vooraf niet bekend wanneer u een inspectie krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De omgevingsdienst voert die uit.
Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.

Wilt u weten welke afspraken er nog meer gemaakt zijn over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft? Kijkt u dan eens in de Nalevingstrategie. Die vindt u hiernaast bij de Pdf-bestanden.

Hoe verloopt een inspectiebezoek?

Wil u meer weten over de gang van zaken tijdens een inspectiebezoek? Of wat uw rechten en plichten zijn tijdens zo’n bezoek en wat er gebeurt als u de milieuvoorschriften niet heeft opgevolgd?
Lees de antwoorden op deze vragen in het Informatieblad Inspectiebezoek.

Nieuws
Branche-battle als tool bij energiescan winkeliers
Op maandagavond 18 mei 2015 is het ‘Scholen voor Duurzaamheid’ project van de Stichting Milieu Dichterbij feestelijk afgesloten. Leerlingen van CSG De Willem van Oranje te Oud-Beijerland hebben die avond hun adviesrapporten overhandigd aan de opdrachtgevers. Onder het toeziend oog van leerkrachten, ouders, wethouders, raadsleden en opdrachtgevers presenteerden 'de directeuren' van de fictieve adviesbureaus hun bevindingen en aanbevelingen. Het grote applaus bevestigde het enthousiasme waarmee de adviezen in ontvangst werden genomen.
lees verder >>
Uitbreiding netwerk e-noses: effectieve opsporing van geur of vluchtige stoffen
In de loop van 2015 worden met behulp van financiering van het Rijk tientallen ‘elektronische neuzen’ in en rondom de regio Zuid-Holland-Zuid geplaatst. Een aanvraag voor deze safety deal heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) namens een aantal partners ingediend en is onlangs gehonoreerd. Met de plaatsing van deze e-noses ontstaat een logische verbinding tussen de bestaande ‘e-nose’-netwerken in Brabant en het Rijnmondgebied en wordt de effectiviteit van het gehele netwerk vergroot. ‘E-noses’ leveren een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van inwoners in Zuidwest Nederland omdat veroorzakers van hinderlijke, gevaarlijke en/of ongezonde stoffen in de lucht makkelijker kunnen worden opgespoord en bij incidenten sneller kan worden ingegrepen.
lees verder >>
Meer nieuws >>
Relevante links
PDF Bestanden