Inloggen Extranet


afbeelding

Luchtkwaliteit

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de luchtkwaliteit veel invloed heeft op de volksgezondheid. Een slechte luchtkwaliteit leidt mogelijk tot ziektes en allergieën. Luchtverontreiniging ontstaat vooral door industrie en verkeer. Ook windsterkte en windrichting kunnen van invloed zijn op de mate van verontreiniging.

Wet luchtkwaliteit

Om schade aan de volksgezondheid te beperken, moet de kwaliteit van de lucht voldoen aan Europese normen. In Nederland zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer, ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit.

Nieuwe ontwikkelingen

De Wet luchtkwaliteit speelt een rol bij besluiten van de overheid over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan, het verlenen van een milieuvergunning of het aanleggen van een weg. De normen voor luchtkwaliteit moeten dan worden getoetst.

Bestaande knelpunten

Verder speelt de Wet luchtkwaliteit een rol bij bestaande knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit. De overheid moet die knelpunten in kaart brengen en oplossen. Een knelpunt in de regio Zuid-Holland Zuid is dat de luchtkwaliteit op enkele plaatsen moet verbeteren, terwijl tegelijkertijd verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is opgesteld om gemeenten te helpen met het oplossen van de knelpunten.

Omgevingsdienst en luchtkwaliteit

De omgevingsdienst ondersteunt gemeenten bij het milieuthema luchtkwaliteit met verschillende producten en diensten. Klik hier voor een overzicht.